Veelgestelde vragen

Kies een vraag en lees het antwoord.

Heeft u geen brief van ons ontvangen maar denkt u dat u wel recht heeft op het bedrag? Kijk of u voldoet aan de voorwaarden en ga naar Wie krijgt het bedrag. Voldoet u aan de voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

Heeft u geen brief van ons ontvangen rond 22 juni 2024? En denkt u dat u voldoet aan de voorwaarden? Dan kunt u het bedrag aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Aanvragen kan tot en met 30 juni 2026.

Heeft u wel een brief, maar rond eind juli 2024 nog geen betaling van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u het bedrag niet ontvangen? Wacht onze brief af. Daarin staat wat u kunt doen. Heeft u het bedrag al ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Is uw rekeningnummer niet bij ons bekend? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Bent u voor of op 25 november 1975 vanuit een ander land dan Suriname naar Nederland gekomen? En heeft u daarvoor in Suriname gewoond? Dan hebben wij meer informatie nodig over uw situatie. Neem contact met ons op.

Woont u buiten Nederland? En denkt u dat u aan de voorwaarden voldoet, maar heeft u geen brief ontvangen? Neem dan contact met ons op.

U krijgt het bedrag van € 5.000 netto op uw rekening.

U krijgt het bedrag als u 18 jaar of ouder was op het moment dat u in Nederland kwam wonen. Deze datum moet wel voor of op 25 november 1975 zijn geweest.

Nee, u kunt het bedrag niet namens de overledene aanvragen. Hierop geldt een uitzondering. Is de persoon overleden in de maand juni 2024? En heeft de overledene rond 22 juni 2024 geen brief van ons ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.

Hebben wij de overledene gevraagd om met extra informatie te onderbouwen dat hij/zij aan de voorwaarden voldeed? Dan mag u namens hem/haar de extra informatie aanleveren. Voldeed de overledene aan de voorwaarden? Dan wordt het bedrag alsnog uitbetaald.

Het bedrag wordt alsnog betaald op het rekeningnummer van de overledene.