Wanneer een tegemoetkoming en hoeveel

U krijgt een tegemoetkoming als u heeft gewerkt met oplosmiddelen en hierdoor ziek bent geworden. Vaak betaalt de werkgever ook een schadevergoeding.

Heeft u op 1 maart 2020 de schildersziekte (CSE/OPS) of vraagt een arts voor u uiterlijk op 1 september 2020 een diagnose aan via het Solvent Team? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een tegemoetkoming krijgen van € 22.839. 

Heeft u de schildersziekte, dan kunt u een tegemoetkoming krijgen als u:

  • in Nederland werkte en loon kreeg. Bent u ziek geworden en werkte u als zelfstandige? Kijk dan voor meer informatie op de website van TSB (Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten).
  • met oplosmiddelen heeft gewerkt
  • geen of minder dan € 22.839 schadevergoeding heeft gekregen

Wie is aansprakelijk

De werkgever is ervoor aansprakelijk dat u ziek bent geworden. U heeft recht op een schadevergoeding van de werkgever. Houdt u er rekening mee dat het soms lang kan duren voordat u dit bedrag krijgt. 

Daarom krijgt u van ons alvast een tegemoetkoming van € 22.839. Dit bedrag wordt later van de schadevergoeding van de werkgever afgetrokken. Heeft u al eerder een schadevergoeding ontvangen? Dan krijgt u een lagere tegemoetkoming van ons.