Pensioenoverzicht en aanvraag pensioen

Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan het zijn dat u AOW heeft opgebouwd. Misschien heeft u ook een bedrijfspensioen opgebouwd. 

Heeft u in België of Duitsland gewoond of gewerkt? Dan kan het zijn dat u daar een pensioen heeft opgebouwd. 

Ieder land heeft eigen pensioenen en eigen regels. Kies een land en lees hoe het pensioen is geregeld.

Het Belgische pensioen heet rustpensioen. De organisatie heet de Federale Pensioendienst (FPD).

Heeft u een verzekering afgesloten voor aanvullend pensioen? Of heeft uw werkgever dat voor u gedaan? Dan krijgt u nog een aanvullend pensioen van een financiële instelling.

Bent u werknemer of gepensioneerd werknemer? Dan kunt u uw pensioenen bekijken via de website mypension.be. U heeft hiervoor een digitale sleutel nodig of u kunt inloggen met een Europees erkend inlogmiddel, zoals DigiD.

Woont u in Nederland en wilt u uw Belgisch rustpensioen aanvragen? Neem hiervoor contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB stuurt de aanvraag door naar de FPD.

Het Duitse pensioen heet Altersrente. Wilt u een overzicht van uw opgebouwde pensioen? Dan kunt u dit opvragen bij de Deutsche Rentenversicherung (DRV). 

Heeft u een Versicherungsnummer? Gebruik dan het serviceformulier op de website van de DRV. Kies in het formulier voor Rentenauskunft/Versicherungsverlauf.

Heeft u geen Versicherungsnummer? Of lukt het niet via het serviceformulier? Bel dan 1 van de volgende nummers:

Heeft uw werkgever een regeling voor aanvullend pensioen voor u afgesloten? Dan bouwt u een pensioen op bij een financiële instelling. Dit heet in Duitsland Betriebliche Altersvorsorge. Vraag de financiële instelling om informatie over deze regelingen.

Woont u in Nederland en wilt u uw Duitse Altersrente aanvragen? Neem hiervoor contact met ons op. Wij sturen de aanvraag door naar de DRV.

Het Nederlandse pensioen heet AOW. Wilt u een overzicht van de perioden waarover u AOW heeft opgebouwd? Vraag dan een Overzicht AOW-opbouw aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Heeft u nog andere pensioenen opgebouwd in Nederland? En wilt u weten hoe u deze kunt bekijken? Ga dan naar de website mijnpensioenoverzicht.nl.

Woont u in België en wilt u uw AOW uit Nederland aanvragen? Neem dan contact op met de Federale Pensioendienst (FPD). De FPD stuurt uw aanvraag naar ons.

Woont u in Duitsland en wilt u uw AOW uit Nederland aanvragen? Neem dan contact op met de Deutsche Rentenversicherung (DRV). De DRV stuurt uw aanvraag naar ons.

U vindt meer informatie over het opbouwen van pensioen in onze brochures. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.