Wanneer een vergoeding en hoeveel

U krijgt een vergoeding als u met asbest heeft gewerkt en hierdoor ziek bent geworden. Vaak betaalt de werkgever ook een schadevergoeding. Bent u ziek geworden door asbest terwijl u niet met asbest heeft gewerkt? Ook dan kunt u een vergoeding krijgen.

Kies uw situatie en kijk hoeveel u kunt krijgen

Bent u ziek geworden omdat u met asbest heeft gewerkt? Of bent u ziek geworden door de werkkleding van een huisgenoot die met asbest heeft gewerkt? Dan krijgt u alvast een vergoeding van ons van € 24.010.

Heeft u de ziekte maligne­ mesothelioom, dan kunt u een vergoeding krijgen als u:

 • in Nederland werkte en loon kreeg
 • lange tijd met asbest heeft gewerkt
 • geen of minder dan € 24.010 schadevergoeding heeft gekregen
 • door de werkkleding van uw huisgenoot ziek bent geworden. Uw huisgenoot werkte met asbest voor een werkgever in Nederland

Heeft u de ziekte asbestose, dan kunt u een vergoeding krijgen als u:

 • in Nederland werkte bij een werkgever
 • lange tijd veel met asbest heeft gewerkt
 • geen of minder dan € 24.010 schadevergoeding heeft gekregen

Wie is aansprakelijk

De werkgever is aansprakelijk dat u ziek bent geworden. U ontvangt van de werkgever een schadevergoeding. Houdt u er rekening mee dat het soms lang kan duren voordat u dit bedrag krijgt. Daarom krijgt u van ons alvast een vergoeding van € 24.010. Dit bedrag wordt later van de schadevergoeding van de werkgever afgetrokken.

U heeft als zelfstandige gewerkt

Dan is het niet altijd makkelijk iemand aan te wijzen die aansprakelijk is. Ook kan dit soms lang duren. U krijgt van ons een vergoeding. Is duidelijk wie aansprakelijk is en krijgt u later toch een schadevergoeding? Dan trekken wij de vergoeding die u van ons heeft gekregen hiervan af.

Heeft u niet met asbest gewerkt? En bent u toch ziek geworden? Bijvoorbeeld door uw omgeving of een product dat u gebruikte. Dan krijgt u een vergoeding van € 24.010

U krijgt de vergoeding als u:

 • de ziekte maligne mesothelioom of asbestose heeft
 • 10 jaar aan een stuk in Nederland heeft gewoond. Deze periode ligt 10 tot 60 jaar voor de datum dat u een aanvraag instuurt
 • niet met asbest heeft gewerkt voor een werkgever
 • geen of minder dan € 24.010 schadevergoeding heeft gekregen
 • niet heeft gevraagd om een vergoeding buiten Nederland

Voorbeeld

Peter is in 2005 in Nederland komen wonen. Hij is in 2016 door asbest ziek geworden. Hij vraagt een vergoeding aan in 2017. Hij heeft van 2005 tot 2017 12 jaar aan een stuk in Nederland gewoond. Dit is minimaal 10 jaar.

Wie is aansprakelijk

Bent u door uw omgeving ziek geworden? Dan is het niet altijd gemakkelijk iemand aan te wijzen die daarvoor aansprakelijk is. Ook kan dit soms lang duren. U krijgt van ons een vergoeding. Is duidelijk wie aansprakelijk is en krijgt u later toch een schadevergoeding? Dan trekken wij de vergoeding die u van ons heeft gekregen hiervan af.