Vraag op tijd een vergoeding aan

Alleen degene die door asbest ziek is geworden kan een vergoeding aanvragen. Doe dit zo snel mogelijk. Komt u te overlijden voordat u de vergoeding heeft ontvangen? Dan gaat de vergoeding naar uw nabestaande.

Aanvragen in 4 stappen

 1. Stap 1 Vul het aanmeldformulier in

  Vul het aanmeldformulier in. Na ontvangst van het formulier neemt een medewerker van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) zo snel mogelijk contact met u op.

  Of bel voor meer informatie met het IAS op 079 750 71 50.
  Of kijk op de website van het IAS.

 2. Stap 2 Het IAS gaat voor u aan het werk

  Het IAS gaat voor u aan het werk. Zij gaan bijvoorbeeld praten met uw (vroegere) werkgever. Het IAS doet dit gratis voor u.

 3. Stap 3 Bevestiging door een arts

  Het IAS regelt dat een arts bekijkt of u ziek bent door asbest. Bij maligne mesothelioom doen artsen van het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) dit. Bij asbestose gebeurt dit door artsen van het Nederlands Asbestose Panel (SAGA/NAP). Soms schakelt het IAS ook de Nederlandse Vereniging artsen voor longziekten en tuberculose (NVALT) in.

 4. Stap 4 U krijgt een vergoeding

  Het duurt meestal 2 maanden tot uw aanvraag is afgerond. Het IAS laat ons weten of u ziek bent door asbest. Als dat zo is, krijgt u € 24.010 van ons. U krijgt dit bedrag meestal binnen 1 week nadat IAS ons heeft laten weten dat u een vergoeding kunt krijgen.

  U krijgt ook een vergoeding van uw werkgever

  Is uw (vroegere) werkgever aansprakelijk? Dan krijgt u van de werkgever schadevergoeding. Het IAS regelt dat u dit bedrag binnen 6 maanden na uw aanvraag krijgt. Soms is uw werkgever het er niet mee eens dat hij moet betalen. Dan kan het langer duren. Het bedrag van € 24.010 dat u al van ons heeft ontvangen, wordt van de schadevergoeding van de werkgever afgetrokken.