Wie krijgt de vergoeding na overlijden

Komt u te overlijden voordat u de vergoeding heeft ontvangen, dan gaat de vergoeding naar uw partner. Heeft u geen partner? Dan krijgt uw nabestaande de vergoeding.

Wie is uw nabestaande als u geen partner heeft

Heeft u geen partner, maar wel een kind jonger dan 18 jaar? Dan is uw kind nabestaande.

Heeft u geen partner en geen kind jonger dan 18 jaar? En woont u wel samen met iemand in een gezin? Dan is deze persoon uw nabestaande.

Is er een erfgenaam die een verklaring van erfrecht heeft, en zijn er geen andere erfgenamen? Dan is deze persoon uw nabestaande.

Let op: Bent u duurzaam gescheiden? Dan is uw partner geen nabestaande.