Hoe gaat de opbouw van de AOW

Elk jaar dat u verzekerd bent voor de AOW bouwt u 2% AOW op. De opbouw begint 50 jaar voor uw AOW-leeftijd en stopt als u AOW krijgt. Tijdens de periode dat u AOW opbouwt, betaalt u AOW-premie over uw inkomen. 

Bent u alle jaren verzekerd geweest voor de AOW? Dan krijgt u de volledige AOW. 

Bent u geboren op of na 1 januari 1950? En was u minder dan 1 jaar verzekerd voor de AOW? Dan kunt u geen AOW krijgen.

De AOW-opbouw uitgelegd in 2 voorbeelden

Voorbeeld 1

De AOW-leeftijd van Peter is 66 jaar. Dan bouwt Peter vanaf zijn 16e tot zijn 66e verjaardag AOW op. Peter heeft altijd in Nederland gewoond en gewerkt en krijgt een volledige AOW.

Voorbeeld 2

De AOW-leeftijd van Anna is 66 jaar en 8 maanden. Anna kan AOW opbouwen vanaf haar 16e verjaardag en 8 maanden tot haar 66e verjaardag en 8 maanden. Anna heeft in deze periode 1 jaar in Spanje gewoond. Dit is 2% minder AOW opbouw. Vanaf haar AOW-leeftijd krijgt Anna 98% van de AOW.

Vrijwillig verzekeren als u buiten Nederland gaat wonen of werken

Gaat u buiten Nederland wonen of werken? En wilt u toch AOW opbouwen? Kijk dan of u zich vrijwillig kunt verzekeren.