Sturen levensbewijs start weer

Het coronavirus heeft het dagelijks leven in veel landen veranderd. In maart 2020 hebben wij daarom het versturen van het formulier levensbewijs tijdelijk stopgezet. Vanaf oktober 2020 beginnen wij hier weer mee. Heeft u het levensbewijs nog niet opgestuurd? Dan krijgt u een brief van ons met de vraag om dit alsnog te doen.

Misschien gaat het ondertekenen van het formulier door een bevoegde autoriteit in uw land op dit moment anders dan u gewend bent. In onze brief staat voor een aantal landen wat u dan kunt doen. Woont u in een ander land? Informeer dan zelf naar de regels die op dat moment gelden.

Voor alle duidelijkheid: U hoeft geen levensbewijs te sturen als u in Nederland woont.