Wat gaat er van uw AOW af

Van de AOW halen wij loonheffing af én een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ( Zvw). Het bedrag dat overblijft, is de netto AOW. Dat is het bedrag dat u op uw bankrekening ontvangt.

Woont u in een instelling? Dan kunnen wij ook een eigen bijdrage Wet langdurige zorg ( Wlz) of eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo) inhouden.

Woont u buiten Nederland? Dan hangt het af van het land waar u woont wat er van uw AOW af gaat.