Wat gaat er van uw AOW af

Van de AOW halen wij loonheffing af én een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ( Zvw). Het bedrag dat overblijft, is de netto AOW. Dat is het bedrag dat u op uw bankrekening ontvangt.

Woont u in een instelling? Dan kunnen wij ook een eigen bijdrage Wet langdurige zorg ( Wlz) of eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo) inhouden.

Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen voor de Algemene nabestaandenwet ( Anw) en Wet langdurige zorg ( Wlz). 

U heeft recht op  loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies.

De bijdrage Zvw gaat van uw AOW af.

Daarnaast betaalt u zelf nog een premie aan uw zorgverzekeraar. Hoe hoog deze premie is, hangt af van de zorgverzekering die u heeft.

Woont u blijvend in een instelling waar u ook zorg krijgt? Dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dit heet eigen bijdrage Wlz.

Woont u in een instelling voor begeleid wonen? Dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dit heet eigen bijdrage Wmo.

Het CAK bepaalt hoeveel eigen bijdrage Wlz of Wmo u moet betalen. Wij kunnen dit op verzoek van CAK inhouden op uw AOW. Het CAK berekent de eigen bijdrage met uw inkomen van 2 jaar geleden. Is uw inkomen de afgelopen 2 jaar lager geworden? Dan kunt u het CAK vragen om een nieuwe berekening.

Woont u buiten Nederland? Dan hangt het af van het land waar u woont wat er van uw AOW af gaat.