Loonheffingskorting

Op uw AOW houden wij loonheffing in. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen voor de  Anw (Algemene nabestaandenwet) en Wlz (Wet langdurige zorg). 

U hoeft niet over uw hele inkomen belasting en premies te betalen. U heeft recht op loonheffingskorting. Door de loonheffingskorting betaalt u minder belasting en premies.