Geri dönüş ödeneğinizden hangi kesintiler yapılır

İkamet edeceğiniz ülkede, geri dönüş ödeneği dışında Hollanda’dan başka bir ödenek daha mı alacaksınız? Öyleyse bunu, geri dönüş ödeneğinizden keseriz. Ayrıca geri dönüş ödeneğinizden, sağlık masraflarınız için prim de kesilebilir. Bu prime Sağlık Sigortası Yasası (Zvw) katkı payı denilmektedir.

Geri dönüş ödeneğinizden şu ödenekleri kesiyoruz:

  • AOW yaşlılık aylığı
  • Genel Dul ve Yetimler Yasası (Anw)
  • Çalışma Gücüne Göre İş ve Gelir Yasası (WIA)
  • Ek Ödenekler Yasası (TW)
  • Genç Engellilere İş Göremezlik Yasası (Wajong)
  • İş Göremezlik Sigortası Yasası (WAO)
  • Bağımsız çalışanlara İş Göremezlik Sigortası Yasası (WAZ)

Yukarıdaki ödeneklerin bir ya da daha fazlasını mı alıyorsunuz? Öyleyse daha düşük tutarda geri dönüş ödeneği alır ya da bazen hiç almazsınız.

Ödenek tutarınız arttı ya da azaldı mı? Genelde geri dönüş ödeneğinizin tutarı da değişir. Bu değişikliği daima 6 hafta içinde bize bildiriniz.

İkamet ülkenizdeki tıbbi bakımınız Hollanda tarafından karşılanıyorsa, geri dönüş ödeneğinizden Zwv katkı payı kesilir. Katkı payının tutarı, ikamet edeceğiniz ülkeye bağlıdır. Bu durumda, o ülkedeki sağlık masrafları dikkate alınır.

Bazı ülkeler için, Hollanda’da sağlık masraflarına karşı sigortalı olunmaması geçerlidir. Bu durumda sağlık sigortası için bizden bir yardım alırsınız. Bu, geri dönüş ödeneğinizle birlikte ödenir.