Sağlık sigortanız

Doğduğunuz ülkeye mi taşındınız? Bu durumda sağlık masraflarınız değişecektir. Hollanda dışında ikamet ettiğinizde, sağlık masraflarınızın Hollanda tarafından karşılanması mümkün olabilir. Ancak bu daima mümkün değildir.

Hollanda dışında sağlık masraflarınız karşılanmıyor mu? Bu durumda ikamet ettiğiniz ülkede kendiniz sağlık sigortası yaptırmalısınız. Bunun için bizden bir yardım alırsınız.

Sağlık masraflarınızı şu durumlarda Hollanda karşılar

  • geri dönüş ödeneği alıyorsunuz, ve
  • Çalışma gücüne göre İş ve Gelir Yasası (WIA), Genel Dul ve Yetimler Yasası(Anw) veya Genel Yaşlılık Yasası AOWgibi bir yasa çerçevesinde Hollanda'dan başka bir ödenek veya aylık alıyorsunuz,
  • Avrupa Birliği (AB) veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyesi ya da sözleşme ülkesi olan bir ülkede ikamet ediyorsunuz, ve
  • Bulunduğunuz ülkede çalışmıyor ve bir aylık almıyorsunuz. Bu ülkede sağlık masraflarına karşı sigortalı değilsiniz.

Sağlık Sigortası Yasası gereğince katkı payı

CAK geri dönüşünüz sonrasında Hollanda Sağlık Sigortası Yasası (Zvw) temelinde sigortanızın devam edip etmediğini inceler. Zvw katkı payını ise biz geri dönüş ödeneğinden keseriz.

Sağlık gider telafisi

Belki sağlık gider telafisi alırsınız. Vergi dairesi size bunu öder. Daha geniş bilgi için Vergi dairesinin web sitesine bakınız.

İkamet ettiğiniz ülkede sağlık masraflarınız Hollanda tarafından karşılanmıyor. Öyleyse bizden yardım alırsınız ve yeni ülkenizde sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Bu tutar geri dönüş ödeneğinizle birlikte ödenir. Tutar, ikamet edeceğiniz ülkeye bağlıdır.