İnternet araştırması nedir

İnternet araştırmasında, bir kişi ya da şirket hakkında internetteki kamuya açık bilgileri inceleriz. Böylece doğru AOW yaşlılık aylığı veya başka bir ödenek tutarı almak için kişinin kurallara uyup uymadığını kontrol ederiz.

İnternet araştırmasını ne zaman yaparız

Bazen birinin kuralları ihlal ettiğine dair işaretler vardır. Bu işaretler farklı şekillerde belirginleşebilir. Örneğin dosyaları birbirleriyle karşılaştırdığımız ya da başka bir kurum, olası bir kural ihlalini bildirdiği için. Bu durumda ek bir internet araştırmasıyla, daha fazla araştırma yapmak için bir gerekçe olup olmadığına bakarız.

Birinin kurallara uymadığını düşünürsek, daha kapsamlı bir araştırma yapabiliriz. Araştırmayı sadece, gerçekten gerekliyse yaparız. Bu şekilde, doğru tutarı alıp almadığınızı tespit edebiliriz. İnternet araştırmasını yapma nedenimizi, daima kayıtlarımıza işleriz.

İnternetten hangi kişisel verileri arıyoruz

Şu kişisel verileri arayabiliriz:

  • ad/soyadı, ikamet yeri veya doğum tarihi gibi kimlik bilgileri
  • kiminle oturduğunuz ya da birlikte yaşadığınız
  • nerede oturduğunuz
  • gelir
  • mal ve mülk

Bu verileri, hakkınız olanı aldığınızdan emin olabilmek için topluyoruz.

Ek araştırma

Asla, sadece internet araştırması temelinde bir karar almıyoruz. Daima ek bir araştırma yapıyoruz. Böylece internette bulduğumuz kamuya açık bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol ediyoruz.

Ne zaman bilgilendirilirsiniz

Araştırma tamamlanıp, bir karara mı varıldı? Araştırmanın sonucu hakkında sizi bilgilendiririz. Daima bu karara itiraz etme hakkınız vardır.