Zamanında karar almazsak

Başvurunuza, itirazınıza veya değişikliğe ilişkin kararı, zamanında almalıyız. Bunu yapmadıysak, belki bir telafi alabilirsiniz.

Kararı ne zaman almalıyız

Başvurunuz, itirazınız veya değişiklik tarafımıza ulaştığında, bizden bir teyit yazısı alırsınız. Bu yazıda, kaç hafta içinde size bir karar gönderileceği belirtilir. Başvuru veya değişikliğe ilişkin kararlarda bu süreyi 8 hafta uzatabiliriz. İtiraza ilişkinse, erteleme süresi 6 haftadır. Bu hususu size bir yazıyla bildiririz. Sonraki bir erteleme, sadece onay vermeniz durumunda mümkündür. Son belirtilen tarihten sonra halen bir karar almadık mı? Öyleyse, geç kalmışızdır.

Bir karar almazsanız

Belirtilen sürede bir karar ya da yazı almadınız mı? Öyleyse bunu bize bir yazıyla bildiriniz. Bu durumda iki hafta içinde yine de bir karar almaya çalışırız. Alınamadıysa, 2 haftalık sürenin bitimini takip eden gün itibarıyla bir telafi alabilirsiniz.

Telafi tutarı

Alacağınız telafi tutarı, geç kaldığımız gün sayısına bağlıdır. Yazınızın tarafımıza ulaşması sonrasında bir karar almak için, 2 haftalık bir süremiz vardır. Yani bu süre, hesaba katılmaz. 42 günden daha fazlası için, telafi alamazsınız. Telafiyi, bu 42 gün bittikten sonra alırsınız.

Günlük telafi
Süre Günlük tutar
1 ila 14 güne kadar 23 EUR
15 ila 28 güne kadar 35 EUR
29 ila 42 güne kadar 45 EUR