AOW yaşlılık aylığı tutarları

01 Ocak 2022 Cumartesi itibarıyla tutarlar

Bu tutarlar, tam AOW birikimi yapılması durumunda geçerlidir. Tutarlar, ücret tevkifatı indirimi dahil ve hariç olarak belirtilmektedir.

Tek başına yaşıyorsunuz

Aylık tutar

Ücret tevkifatı indirimi
dahil
Ücret tevkifatı indirimi
hariç
Net 1.244,35 EUR 992,52 EUR

Aylık tutar

Ücret tevkifatı indirimi
dahil
Ücret tevkifatı indirimi
hariç
Brüt 1.316,77 EUR 1.316,77 EUR
Eksi: Ücret tevkifatı 0,00 EUR 251,83 EUR
Eksi: Zvw katkı payı (5,50%) 72,42 EUR 72,42 EUR
Net 1.244,35 EUR 992,52 EUR

Brüt tutara 26,38 EUR tutarındaki AOW gelir telafisi dahildir.AOW gelir telafisi

Tatil parası, ayda brüt 70,54 EUR. AOW'niz üzerinden, her ay tatil parası biriktirirsiniz. Net tatil parası tutarınızı, mayıs ayında topluca alırsınız.

Evlisiniz ya da birisiyle beraber yaşıyorsunuz

Kişi başına aylık tutar

Ücret tevkifatı indirimi dahil Ücret tevkifatı indirimi hariç
Net 851,52 EUR 679,02 EUR

Ücret tevkifatı indirimi
dahil
Ücret tevkifatı indirimi
hariç
Brüt 901,07 EUR 901,07 EUR
Eksi: Ücret tevkifatı 0,00 EUR 172,50 EUR
Eksi: Zvw katkı payı (5,50%) 49,55 EUR 49,55 EUR
Net 851,52 EUR 679,02 EUR

Brüt tutara 26,38 EUR tutarındaki AOW gelir telafisi dahildir.AOW gelir telafisi

Tatil parası, ayda brüt 50,39 EUR. AOW'niz üzerinden, her ay tatil parası biriktirirsiniz. Net tatil parası tutarınızı, mayıs ayında topluca alırsınız.