Zmiana sytuacji Twojej lub Twojego (byłego) partnera

Jeżeli Twoja sytuacja lub sytuacja Twojego (byłego) partnera ulegnie zmianie, sprawdź, czy trzeba dokonać zgłoszenia w Sociale Verzekeringsbank. 

Jeżeli zgłoszenie danej zmiany jest obowiązkowe, należy o niej poinformować w ciągu 4 tygodni. Osoby mieszkające poza Holandią obowiązuje termin 6 tygodni.

Poniżej podane są zmiany, których nie trzeba zgłaszać w SVB

Jeżeli mieszkasz w Holandii, nie musisz zawiadamiać SVB o poniższych zmianach. Zgłoś zmianę na czas w gminie. Wówczas gmina poinformuje SVB. 

 • Przeprowadzka całej rodziny w granicach Holandii
 • Adoptujesz dziecko
 • Narodziny dziecka
 • Masz zamiar zawrzeć związek małżeński
 • Zawierasz zarejestrowany związek partnerski
 • Rozwodzisz się
 • Jeden z partnerów uzyskuje obywatelstwo innego kraju
 • Członek rodziny mieszkający w Holandii umiera w Holandii

Które zmiany należy zgłaszać?

 • Zawierasz związek małżeński poza Holandią
 • Zawierasz poza Holandią zarejestrowany związek partnerski lub umowę o podobnym charakterze

 • Jeden członek lub kilku członków rodziny się przeprowadza
 • Z całą rodziną wyprowadzasz się poza Holandię
 • Mieszkasz poza Holandią i przeprowadzasz się z całą rodziną
 • Mieszkasz nadal pod tym samym adresem, ale chcesz otrzymywać korespondencję na inny adres
 • Masz nowy adres do korespondencji

 • Zmienia się kwota, jaką Ty lub Twój partner łożycie na swoje dziecko niemieszkające u Ciebie
 • Ty lub drugi rodzic przebywacie u dziecka w sumie przez co najmniej 46 dni na kwartał. Okresy wszystkich wizyt obojga rodziców w ciągu kwartału są sumowane, także wtedy, gdy wizyty odbywają się na przełomie dwóch kwartałów

Jeżeli sytuacja dziecka ulegnie zmianie, na przykład gdy dziecko zmienia adres zamieszkania,

 • Przyznano Ci prawo do opieki prawnej nad dzieckiem
 • Odebrano Ci prawo do opieki prawnej nad dzieckiem

 • Będziesz otrzymywać świadczenie dla rodzin zastępczych (pleeggeldvergoeding) na swoje dziecko
 • Będziesz otrzymywać inne świadczenie lub dodatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka
 • Inne świadczenie lub dodatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka ulegają zmianie

Praca w Holandii

Należy powiadomić Sociale Verzekeringsbank, jeżeli:

 • mieszka poza Holandią i przestaje pracować w Holandii
 • mieszkasz w Holandii i przestajesz pracować w Holandii, podczas gdy Twój (były) partner pracuje poza Holandią lub otrzymuje zasiłek spoza Holandii
 • mieszkasz w Holandii i podejmujesz pracę w Holandii, podczas gdy Twój (były) partner pracuje poza Holandią lub otrzymuje zasiłek spoza Holandii

Należy powiadomić Sociale Verzekeringsbank, jeżeli Twój (były) partner:

 • mieszka poza Holandią i przestaje pracować w Holandii
 • mieszka w Holandii i przestaje pracować w Holandii, podczas gdy Ty pracujesz poza Holandią lub otrzymujesz zasiłek spoza Holandii
 • mieszka w Holandii i podejmuje pracę w Holandii, podczas gdy Ty pracujesz poza Holandią lub otrzymujesz zasiłek spoza Holandii

Jeżeli mieszkasz w Holandii i masz wyłącznie tureckie obywatelstwo, a Twoje dziecko mieszka w Turcji, zgłoś w Sociale Verzekeringsbank zakończenie zatrudnienia na terenie Holandii. Nie musisz nic zgłaszać, jeżeli po zakończeniu zatrudnienia od razu będziesz otrzymywać świadczenie na mocy ustawy o świadczeniach chorobowych ZW (Ziektewet) albo ustawy o bezrobociu WW (Werkloosheidswet).

Praca poza Holandią

Należy powiadomić Sociale Verzekeringsbank, jeżeli Ty lub Twój (były) partner:

 • będziecie pracować poza Holandią
 • będziecie pracować w innym kraju niż kraj zamieszkania
 • przestajecie pracować poza Holandią 
 • będziecie otrzymywać świadczenie spoza Holandii

Świadczenie z Holandii

Jeżeli Twoje dziecko mieszka w Turcji, a Ty masz wyłącznie tureckie obywatelstwo, powiadom Sociale Verzekeringsbank, gdy ustanie wypłata świadczenia na mocy ustawy o świadczeniach chorobowych ZW (Ziektewet) albo ustawy o bezrobociu WW (Werkloosheidswet).WW

Należy powiadomić Sociale Verzekeringsbank, jeżeli:

 • Ty lub Twój (były) partner będziecie otrzymywać zasiłek rodzinny lub świadczenia rodzinne od instytucji innej niż SVB;
 • nastąpiła zmiana w zasiłku rodzinnym lub świadczeniach rodzinnych otrzymywanych od instytucji innej niż SVB.

Umiera Twój partner, mieszkający poza Holandią. Należy przesłać kopię aktu zgonu.

Ty lub Twój partner zostajecie osadzeni w więzieniu lub w areszcie.