Zmiana sytuacji dziecka

Jeżeli sytuacja Twojego dziecka ulegnie zmianie, sprawdź, czy trzeba dokonać zgłoszenia w Sociale Verzekeringsbank. 

Jeżeli zgłoszenie danej zmiany jest obowiązkowe, należy o niej poinformować w ciągu 4 tygodni. Osoby mieszkające poza Holandią obowiązuje termin 6 tygodni.

Poniżej podane są zmiany, których nie trzeba zgłaszać w SVB

Jeżeli mieszkasz w Holandii, nie musisz zawiadamiać SVB o poniższych zmianach. Zgłoś zmianę w gminie. Wówczas gmina poinformuje SVB.

 • Dziecko przeprowadza się z całą rodziną w granicach Holandii
 • Urodziło Ci się dziecko
 • Adoptujesz dziecko
 • Twoje dziecko uzyskuje obywatelstwo innego kraju
 • Dziecko mieszkające w Holandii umiera w Holandii

Które zmiany należy zgłaszać?

 • Dziecko zamieszka poza domem rodzinnym 
 • Dziecko zostało umieszczone poza domem rodzinnym 
 • Dziecko zostaje osadzone w więzieniu lub w areszcie
 • Dziecko ponownie zamieszka w domu rodzinnym

Dziecko nie mieszka w domu rodzinnym

Jeżeli dziecko nie mieszka w domu rodzinnym, zmiany dotyczące nauki należy zgłaszać, gdy:

 • dziecko będzie pobierać naukę zawodu poza miejscem zamieszkania
 • dziecko kształci się w szkole poza miejscem zamieszkania z wyspecjalizowanym programem sportowym, tanecznym lub muzycznym (tzw. szkoły z licencją DAMU, Dans en Muziek) albo z wyspecjalizowanym programem sportowym (Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport, LOOT)

Dziecko ma 16 lub 17 lat

Jeżeli dziecko jest w wieku 16 lub 17 lat, zmiany dotyczące nauki należy zgłaszać jedynie wtedy, gdy uczęszcza ono do szkoły prywatnej albo pobiera naukę poza Holandią. Jakie zmiany należy zgłaszać w SVB??

 • Dziecko nie uczęszcza już do szkoły
 • Dziecko uczęszcza do innej szkoły
 • Tymczasowo (przez okres nie przekraczający sześciu miesięcy) dziecko nie uczęszcza do szkoły
 • Dziecko nie może uczęszczać do szkoły z powodu choroby lub niepełnosprawności
 • Stan zdrowia dziecka, które dotąd z powodu choroby lub niepełnosprawności nie mogło uczęszczać do szkoły, poprawił się na tyle, że może ono ponownie podjąć naukę w szkole

 • Będziesz otrzymywać świadczenie dla rodzin zastępczych (pleeggeldvergoeding) na swoje dziecko 
 • Będziesz otrzymywać inne świadczenie lub dodatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka 
 • Inne świadczenie lub dodatek na pokrycie kosztów utrzymania dziecka ulegają zmianie

Umiera Twoje dziecko, mieszkające poza Holandią. Należy przesłać kopię aktu zgonu.