Lista krajów członkowskich UE lub EOG

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Cypr (część grecka)
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Węgry
 • Irlandia
 • Islandia (EOG)
 • Włochy
 • Chorwacja
 • Łotwa
 • Liechtenstein (EOG)
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Holandia
 • Norwegia (EOG)
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Hiszpania
 • Czechy
 • Szwecja
 • Szwajcaria (nie jest krajem członkowskim UE ani EOG, ale przepisy UE mają zastosowanie)