Mieszkasz z jedną osobą

Prawo do renty rodzinnej Anw zależy od Twojej sytuacji osobistej, na przykład od tego, czy prowadzisz z kimś gospodarstwo domowe, czy mieszkasz z sublokatorem albo opiekujesz się inną osobą.

Wybierz sytuację, która Ciebie dotyczy

Prowadzisz z kimś gospodarstwo domowe, jeżeli:

 • mieszkasz pod jednym adresem z osobą, która ukończyła 18 lat, oraz
 • każde z Was wnosi wkład w utrzymanie gospodarstwa domowego, co jest równoznaczne z opiekowaniem się sobą nawzajem. Można to robić na dwa sposoby:

  • częściowo pokrywając koszty prowadzenia gospodarstwa domowego, na przykład koszty mieszkania, utrzymania i inne koszty lub
  • opiekując się sobą wzajemnie, na przykład poprzez sprzątanie, robienie zakupów, załatwianie spraw administracyjnych, gotowanie, sprawowanie opieki podczas choroby

Pokrywanie kosztów lub opiekowanie się musi mieć konkretny wymiar i stosunkowo regularny charakter.

Są dwie różne sytuacje:

Sytuacja 1
Osoba, z którą mieszkasz, wnosi wkład w prowadzenie gospodarstwa domowego. Prowadzisz wówczas wspólne gospodarstwo domowe, w związku z czym nie przysługuje Ci prawo do renty rodzinnej Anw.

Sytuacja 2
Osoba, z którą mieszkasz, nie wnosi żadnego wkładu w prowadzenie gospodarstwa domowego. Nie prowadzisz wówczas wspólnego gospodarstwa domowego, w związku z czym przysługuje Ci prawo do renty rodzinnej Anw. Jeżeli osoba ta ukończyła 27 lat, określa się ją mianem osoby dzielącej koszty utrzymania. Może to być każdy: także Twoje dziecko, ojciec lub matka. W takim przypadku renta rodzinna Anw jest niższa. Konieczne jest oczywiście spełnienie pozostałych warunków.

Przykład

Przysługuje Ci prawo do renty rodzinnej Anw. Mieszkasz z dwójką dzieci w wieku 14 i 17 lat. Twój brat (w wieku 52 lat) wprowadza się po rozwodzie do Ciebie. Dokłada się do kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, gotuje, robi zakupy i wykonuje małe prace domowe. Twój brat wnosi wkład w prowadzenie gospodarstwa domowego, które stanowi dla niego i Ciebie wspólne gospodarstwo domowe. W związku z tym renta rodzinna Anw zostaje wstrzymana.

Jeżeli Twój brat dokłada się do kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, ale poza tym w domu nic nie robi, wówczas Twój brat wnosi wkład w prowadzenie gospodarstwa domowego, które stanowi dla niego i Ciebie wspólne gospodarstwo domowe. W związku z tym renta rodzinna Anw zostaje wstrzymana.

W przypadku gdy brat nie wnosi wkładu w utrzymanie gospodarstwa domowego lub jego wkład jest niewielki, nie prowadzicie wspólnego gospodarstwa domowego. Brat jest natomiast osobą dzielącą koszty utrzymania. Zachowujesz prawo do renty rodzinnej Anw, ale jest ona niższa.

Jeżeli wynajmujesz część swojego mieszkania innej osobie albo wynajmujesz mieszkanie od kogoś i mieszkasz wraz z wynajmującym, może być mowa o tzw. stosunkach handlowych. W świetle przepisów Anw nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego, w związku z czym przysługuje Ci prawo do renty rodzinnej Anw.

Utrzymujesz stosunki handlowe

Utrzymujesz z kimś stosunki handlowe wyłącznie wtedy, gdy:

 • dzielisz swoje mieszkanie z jedną osobą lub kilkoma osobami albo wynajmujesz pokój komuś bądź od kogoś. W takim przypadku masz sublokatora albo nim jesteś
 • ze współmieszkańcami łączy Cię jedynie relacja handlowa
 • uzgodnienia ze współmieszkańcami zostały sporządzone na piśmie
 • możesz to udokumentować za pomocą umowy i wyciągów bankowych

Nie utrzymujesz stosunków handlowych

W świetle przepisów Anw w następujących sytuacjach nigdy nie ma mowy o stosunkach handlowych:

 • pozostawałeś wcześniej w związku małżeńskim albo prowadziłeś wspólne gospodarstwo domowe ze współmieszkańcem
 • macie razem dziecko albo dziecko jednego z Was zostało uznane przez drugie z Was
 • wraz z drugą osobą zawarliście umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego sporządzoną przez notariusza
 • w świetle innych ustaw albo przepisów prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe

Skorzystaj z poniższych wzorów umów

Pobierz wzór umowy, w której przewidziane są wszystkie warunki obowiązujące w przypadku stosunków handlowych.

Jeżeli mieszkasz z kimś, aby się nim opiekować lub ktoś mieszka z Tobą, by sprawować opiekę nad Tobą i jest to opieka intensywna, to znaczy, bez której osoba nie jest w stanie prowadzić gospodarstwa domowego, wówczas Twoja renta rodzinna Anw jest niższa niż osoby samodzielnie prowadzącej gospodarstwo domowe.