Wysokość renty rodzinnej Anw

Kwoty od 1 lipca 2024

Na stronie podane są pełne kwoty renty rodzinnej Anw. Kwota, którą otrzymasz, może być niższa, ponieważ zależy także od Twoich dochodów i sytuacji osobistej. Jeżeli otrzymujesz rentę rodzinną spoza Holandii, kwota renty rodzinnej Anw może być niższa.

Dodatek wakacyjny

Dodatek wakacyjny jest podany w tabeli i jest wypłacany w maju.

Brutto

Kwota brutto obejmuje również dodatek do renty Anw (tegemoetkoming Anw) w wysokości 20,91 euro.

Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne

Widoczne są kwoty świadczenia z zastosowaniem ulgi podatkowej (heffingskorting) i bez jej zastosowania. Kwoty bez zastosowania ulgi obowiązują, jeżeli zastosowano ulgę w przypadku innych dochodów.

Netto

Kwota netto to kwota, która co miesiąc przelewana jest na Twoje konto.

Rodzaj świadczenia: renta rodzinna Anw lub renta rodzinna dla sierot

Wybierz rodzaj świadczenia, aby zobaczyć tabelę z kwotami.

Dodatek wakacyjny wynosi brutto 99,44 euro miesięcznie.

Kwota na miesiąc
Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto € 1 550,44 € 1 550,44
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 292,08 € 572,25
Netto € 1 258,36 € 978,19

Jest to kwota brutto, którą otrzymują świadczeniobiorcy, nawet jeżeli uzyskują inne, wyższe dochody. Dodatek wakacyjny wynosi brutto 51,21 euro miesięcznie.

Kwota na miesiąc
Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto € 660,99 € 660,99
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 0,00 € 242,83
Netto € 660,99 € 418,16

Dochody ze stosunku pracy, na przykład pensja brutto, trzynasta pensja czy zyski z własnej działalności gospodarczej potrącane są jedynie częściowo z renty rodzinnej Anw. Kwota 660,99 euro zawiera także dodatek w wysokości 20,91 euro miesięcznie. Dochody potrącane są wyłącznie od kwoty renty rodzinnej Anw. Dodatek nie jest wówczas brany pod uwagę. Podczas obliczeń zakłada się, że renta rodzinna Anw wynosi brutto 640,08 euro miesięcznie.

Obliczenie

  • pierwszych 1 493,52 euro z dochodów brutto nie bierze się pod uwagę
  • Jeżeli dochody przekraczają powyższą kwotę, wówczas dwie trzecie nadwyżki potrącane są z renty rodzinnej Anw.
  • Jeżeli Twoje dochody miesięczne wynoszą co najmniej 2 827,70 euro brutto, wówczas renta rodzinna Anw wynosi brutto 640,08 euro na miesiąc.

Jeżeli Twoje dochody miesięczne wynoszą co najmniej 2 382,97 euro brutto, wówczas renta rodzinna Anw wynosi brutto 640,08 euro na miesiąc.

Nie wszystkie dochody są brane pod uwagę. Potrąceniu nie podlega renta rodzinna z funduszu pracowniczego. Nie potrąca się także dochodów z majątku, dodatku wakacyjnego ani wypłaty na podstawie samodzielnie zawartej umowy renty.

Mieszkanie z inną osobą z powodu świadczenia opieki oznacza, że:

  • mieszkasz z inną osobą, która wymaga intensywnej opieki, ponieważ opiekujesz się tą osobą albo
  • mieszkasz z inną osobą, ponieważ sam wymagasz intensywnej opieki.
Dodatek wakacyjny wynosi brutto 71,03 euro miesięcznie.
Kwota na miesiąc
Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto € 986,58 € 986,58
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 84,17 € 364,33
Netto € 902,41 € 622,25

Dodatek wakacyjny wynosi brutto 31,82 euro miesięcznie.

Kwota na miesiąc
Z zastosowaniem ulgi podatkowej Z zastosowaniem ulgi podatkowej
Brutto € 510,36 € 510,36
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 0,00 € 187,92
Netto € 510,36 € 322,44

Dodatek wakacyjny wynosi brutto 47,73 euro miesięcznie.

Kwota na miesiąc
Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto € 755,08 € 755,08
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 0,00 € 277,75
Netto € 755,08 € 477,33

Dodatek wakacyjny wynosi brutto 63,64 euro miesięcznie.

Kwota na miesiąc
Z zastosowaniem ulgi podatkowej Z zastosowaniem ulgi podatkowej
Brutto € 999,81 € 999,81
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 89,08 € 369,25
Netto € 910,73 € 630,56