Podleganie ubezpieczeniu na mocy ustawy Anw

Jeżeli w chwili zgonu osoba zmarła była ubezpieczona, a partner spełnia określone warunki, wówczas partner może otrzymywać rentę rodzinną Anw, natomiast dziecko, którego oboje rodzice nie żyją, rentę rodzinną dla sierot. 

Ubezpieczeniu podlegają osoby mieszkające lub pracujące w Holandii.  

Są jednak wyjątki. Z ubezpieczenia wyłączone są na przykład osoby mieszkające w Holandii i pracujące w innym kraju.

Wyłączenie z ubezpieczenia

Wybierz sytuację i dowiedz się, kiedy nie jesteś ubezpieczony.

Jeżeli mieszkasz w Holandii, nie podlegasz ubezpieczeniu w następujących sytuacjach:

 • Pracujesz poza Holandią, w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w kraju, z którym zawarta jest umowa o ubezpieczeniach społecznych i nie masz zaświadczenia o delegowaniu
 • Pracujesz poza Holandią, w państwie niebędącym członkiem UE, EOG lub w kraju, z którym nie zawarto umowy o ubezpieczeniach społecznych. Pracujesz na rzecz pracodawcy mającego siedzibę poza Holandią albo prowadzisz działalność gospodarczą poza Holandią
 • Pracujesz jako przedstawiciel dyplomatyczny i konsularny innego kraju. Jeżeli członkowie Twojej rodziny pracują w Holandii albo otrzymują świadczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych z Holandii, istnieje także możliwość, że podlegają ubezpieczeniu
 • Zostałeś oddelegowany do pracy w Holandii i jako osoba niemająca holenderskiego obywatelstwa, jesteś zatrudniony przez placówkę dyplomatyczną i konsularną innego kraju na stanowisku administracyjnym lub technicznym. Pracujesz w Holandii nie dłużej niż 10 lat
 • Pracujesz jako urzędnik państwowy w międzynarodowej organizacji, jak na przykład NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) albo UE. To, czy członkowie Twojej rodziny są ubezpieczeni, zależy od umowy między daną organizacją a Holandią. Jeśli pracują oni w Holandii lub otrzymują świadczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych z Holandii, prawdopodobnie podlegają ubezpieczeniu
 • Pracujesz w instytucji państwowej innego kraju albo wyspy Curaçao, Aruba lub Sint Maarten. Jeżeli członkowie Twojej rodziny pracują w Holandii albo otrzymują świadczenie z tytułu ubezpieczeń społecznych z Holandii, istnieje możliwość, że podlegają ubezpieczeniu
 • Jesteś zatrudniony przez firmę zajmującą się transportem międzynarodowym dla pracodawcy spoza Holandii. Zajmujesz się przewozem osób lub towarów, w przeważającej części poza Holandią. W przypadku pracy w granicach Unii Europejskiej (UE) obowiązują inne zasady.
 • Mieszkasz w Holandii i masz zaświadczenie o delegowaniu do pracy za granicą wydane poza Holandią
 • Przebywasz w Holandii tymczasowo w ramach studiów i nie pracujesz

Jeżeli mieszkasz poza Holandią, podlegasz holenderskim ubezpieczeniom społecznym w następujących sytuacjach:

 • Jesteś zatrudniony w Holandii, gdzie płacisz podatki i składki. Nie masz zaświadczenia o delegowaniu wydanego poza Holandią
 • Prowadzisz w Holandii działalność gospodarczą i osiągasz zysk z holenderskiego przedsiębiorstwa podlegający opodatkowaniu w ramach podatku dochodowego
 • Pracujesz czasowo poza Holandią i masz zaświadczenie o delegowaniu do pracy za granicą wydane przez instytucję holenderską
 • Pracujesz poza Holandią jako urzędnik w holenderskiej ambasadzie lub w konsulacie.
  • Członkowie Twojej rodziny także są ubezpieczeni. Jeżeli pracują poza Holandią i uzyskują dochody przekraczające kwotę wolną od podatku, wówczas nie podlegają ubezpieczeniu
 • Pracujesz poza Holandią jako urzędnik w innej holenderskiej instytucji państwowej.
  • Jeżeli pracujesz poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i Szwajcarią, wówczas członkowie Twojej rodziny także są ubezpieczeni. Jeżeli pracują poza Holandią i uzyskują dochody przekraczające kwotę wolną od podatku, wówczas nie podlegają ubezpieczeniu
  • Jeżeli pracujesz w państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii, od 1 stycznia 2024 roku członkowie Twojej rodziny nie podlegają ubezpieczeniu
 • Jesteś zatrudniony przez firmę zajmującą się transportem międzynarodowym dla pracodawcy w Holandii. Zajmujesz się przewozem osób lub towarów. Jeżeli mieszkasz na statku i podlegasz ubezpieczeniu, wówczas członkowie Twojej rodziny są ubezpieczeni, pod warunkiem że także mieszkają na statku. Jeżeli pracujesz przez większość czasu w kraju, w którym mieszkasz, albo pracujesz dla pracodawcy w jego filii poza Holandią, nie podlegasz ubezpieczeniu
 • Przebywasz poza Holandią tymczasowo w ramach studiów i nie pracujesz
 • Przebywasz w określonych placówkach opieki zdrowotnej poza Holandią, na przykład w holenderskim sanatorium w Davos