Voorwaarden inkoop

U kunt zich vrijwillig verzekeren voor de jaren dat u geen AOW heeft opgebouwd. Dit kan als u later in Nederland bent komen wonen of werken. We noemen dit inkoop. U kunt ook AOW inkopen voor uw kinderen. Voor de Anw kan dit niet.

Bekijk welke voorwaarden er zijn.

U kunt AOW inkopen als u:

  • voor het eerst in Nederland komt wonen of werken ergens in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd, en
  • op het moment van de aanvraag nog niet de AOW-leeftijd heeft, en
  • de inkoop aanvraagt binnen 10 jaar nadat u voor het eerst in Nederland kwam wonen of werken, en
  • al 5 jaar in Nederland woont of werkt en u daardoor ook 5 jaar verzekerd bent voor de AOW. Er zijn 2 uitzonderingen:

    1. Was u in een ander land van de Europese Unie (EU) verzekerd voor een wettelijk ouderdomspensioen? Dan kan deze periode meetellen. Wij zoeken dit voor u uit. Neem contact met ons op.
    2. Had u een verblijfsvergunning toen u naar Nederland kwam? Dan telt deze periode misschien niet mee. Neem contact met ons op, dan zoeken wij dit voor u uit.

Wanneer kunt u zich niet inkopen

Bent u verzekerd in een EU-land en krijgt u uit dit land een pensioen? Dan kunt u geen AOW inkopen.

Zijn uw kinderen met u terug naar Nederland gekomen? Dan kunt u AOW-inkopen voor uw kinderen. Dit kan als uw kinderen in de 50 jaar voor hun AOW-leeftijd voor het eerst naar Nederland zijn gekomen.

Voor kinderen die tussen de 15 en 17 jaar waren op de datum van vertrek uit Nederland is inkoop niet altijd mogelijk. Voor hen geldt een andere regeling. Neem voordat uw kind 18 jaar is contact met ons op.

Logo Your Europe
Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Laatste check: 1 juli 2024