Aanvragen

U kunt een erkenning, uitkering, buitengewoon pensioen of bijdrage in kosten aanvragen door ons een brief te sturen. Zet in uw brief:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum 
  • waar u voor in aanmerking wilt komen

Stuur uw brief aan: 

Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Postbus 9575
2300 RB Leiden

Na ontvangst van uw brief, sturen wij u een uitgebreider aanvraagformulier toe.

Verzoek om herziening

Als een eerdere aanvraag in het verleden door ons is afgewezen, kunt u ons vragen deze beslissing te herzien. Bijvoorbeeld omdat u nieuwe getuigen heeft van uw oorlogservaringen of omdat uw medische klachten zijn verergerd. 

Stuur ons een brief met een verzoek om herziening. Zet in uw brief:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum 
  • voor welke wet u het verzoek doet
  • welke nieuwe feiten of veranderde omstandigheden de reden zijn voor uw verzoek