Aanvragen

U kunt een erkenning, uitkering, buitengewoon pensioen of bijdrage in kosten aanvragen door ons een brief te sturen. Zet in uw brief:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum 
  • waar u voor in aanmerking wilt komen

Stuur uw brief aan: 

Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Postbus 9575
2300 RB Leiden

Na ontvangst van uw brief, sturen wij u een uitgebreider aanvraagformulier toe.

Verzoek om herziening

Is uw aanvraag door ons in het verleden afgewezen? U kunt ons vragen nog een keer naar uw aanvraag te kijken. Bijvoorbeeld omdat u nieuwe getuigen heeft van uw oorlogservaringen of omdat uw medische klachten erger zijn geworden. 

Stuur ons een brief om nog een keer naar uw aanvraag te kijken. Zet in uw brief:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum 
  • voor welke wet u het verzoek doet
  • welke nieuwe feiten of veranderde omstandigheden de reden zijn voor uw verzoek