Wie krijgt de tegemoetkoming na overlijden

Heeft u zich aangemeld voor een tegemoetkoming, maar overlijdt u voordat u de tegemoetkoming heeft ontvangen? Dan kan uw partner de tegemoetkoming krijgen. Heeft u geen partner? Dan krijgt uw nabestaande de tegemoetkoming.

Wie is uw nabestaande als u geen partner heeft

Heeft u geen partner? Dan kijken wie volgens de TSB-regeling uw nabestaande is.

  • Heeft u een kind jonger dan 18 jaar? Dan is uw kind nabestaande
  • Heeft u geen kind jonger dan 18 jaar? Maar woont u samen met iemand in een gezin? Dan is deze persoon uw nabestaande 
  • Heeft u geen partner of kind onder de 18 jaar? En woont u alleen? Dan kunnen erfgenamen met een verklaring van erfrecht zich bij ons melden

Leeft u duurzaam gescheiden? Dan is uw partner geen nabestaande.