Wijziging doorgeven met een formulier

Stappenplan wijziging per formulier

  1. Download het formulier en vul het in

  2. Print het formulier uit

  3. Zet uw handtekening eronder

  4. Zoek het postadres van uw SVB-kantoor

  5. Stuur het formulier naar uw SVB-kantoor