Welke bewijzen heeft u nog meer nodig

Welke bewijzen wij nog meer nodig hebben, hangt af van uw situatie:

  • Heeft u een dubbele nationaliteit? Stuur dan ook een kopie van het paspoort van uw andere nationaliteit
  • Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Stuur dan een kopie van de verblijfsvergunning of vestigingsvergunning
  • Is de naam of geboortedatum van u of uw partner veranderd tijdens uw verblijf in Nederland? Stuur een bewijs van de nieuwe naam of geboortedatum
  • Gaat u naar een land waarvan u niet de nationaliteit heeft? Stuur een bewijs dat u in het andere land mag wonen
  • Woont uw partner al in het land waar u naartoe gaat? Stuur een bewijs dat uw partner in leven is en dat u getrouwd of geregistreerd partner bent
  • Wonen uw kinderen al in het land waar u naartoe gaat? Stuur een bewijs dat deze kinderen in leven zijn
  • Gaat een pleegkind met u mee? Stuur dan een bewijs dat de ouder of voogd van het kind dit goedvindt
  • Heeft u een schuld bij de Nederlandse overheid? Stuur een bewijs dat u deze schuld heeft afbetaald