Premie Werkloosheidswet

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst afgesloten? En werkt uw zorgverlener 4 of meer dagen in de week? Dan betaalt u maandelijks een bedrag om uw zorgverlener te verzekeren voor een uitkering bij werkloosheid. Dit bedrag heet de premie Werkloosheidswet (WW-premie). U betaalt deze premie uit uw budget.

Er zijn 2 premies voor de Werkloosheidswet: een lage en een hoge premie. Welke premie u voor uw zorgverlener moet betalen hangt af van de afspraken in de zorgovereenkomst die op 1 januari gelden. 

Komt uw zorgverlener na 1 januari in dienst? Dan wordt er gekeken naar de afspraken die gelden op het moment dat uw zorgverlener in dienst komt. De WW-premie wordt voor het hele jaar vastgesteld.

Werkgevers betalen een lage WW-premie als de arbeidsovereenkomst aan 3 voorwaarden voldoet:

  1. de overeenkomst is schriftelijk vastgelegd
  2. de werknemer is voor onbepaalde tijd in dienst
  3. u heeft in de overeenkomst een vast aantal uren per week of per maand afgesproken

Voldoet de arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener niet aan al deze voorwaarden? Dan betaalt u de hoge premie.

De WW-premie zit in de werkgeverlasten. Het percentage dat u voor uw zorgverlener aan werkgeverslasten moet betalen hangt dus af van de hoogte van de WW-premie.

Werkgeverslasten bij lage WW-premie

  • U betaalt in 2024 bovenop het loon 17,24% werkgeverslasten

Werkgeverslasten bij hoge WW-premie

  • U betaalt in 2024 bovenop het loon 22,24% werkgeverslasten

Het kan zijn dat u achteraf alsnog over het hele jaar de hoge premie voor de WW-premie moet betalen. Dat is als:

  • de arbeidsovereenkomst stopt binnen 2 maanden nadat de overeenkomst is ingegaan
  • er in een jaar meer dan 30% extra uren zijn gewerkt dan in de overeenkomst is afgesproken (dit geldt niet wanneer er in de overeenkomst 35 of meer uren per week zijn afgesproken).

Hoe wordt 30% extra uren berekend

Lees de rekenvoorbeelden voor meer uitleg.

Rekenvoorbeeld vaste uren per maand

Uw zorgverlener werkt 15 uur per maand vast. Dit zijn (15 uur x 12 maanden) 180 vaste uren per jaar. Werkt uw zorgverlener naast de vaste uren (180 uur x 30%) meer dan 54 uur extra in een kalenderjaar? Dan betaalt u alsnog de hoge WW-premie.

Rekenvoorbeeld vaste uren per week

Uw zorgverlener werkt 5 uur per week vast. Dit zijn (5 x 52 weken) 260 vaste uren per jaar. Werkt uw zorgverlener naast de vaste uren (260 uur x 30%) meer dan 78 uur extra in een kalenderjaar? Dan betaalt u alsnog de hoge WW-premie.