Verhoging reiskostenvergoeding per 1 januari 2024

Door de hogere prijzen voor autorijden en het openbaar vervoer hebben zorgverleners meer reiskosten. Daarom mag vanaf 1 januari 2024 de reiskostenvergoeding verhoogd worden. U mag dan maximaal € 0,23 per kilometer onbelast aan de zorgverlener betalen. Tot en met 31 december 2023 is dit nog € 0,21 per kilometer. 

Hieronder leest u hoe u de reiskostenvergoeding wijzigt. Let op! Deze vergoeding gaat van het budget af. U bent niet verplicht om de reiskostenvergoeding te verhogen.

Betaalt u de reiskosten achteraf? Geef dan met een wijzigingsformulier het nieuwe bedrag per kilometer aan ons door. De reiskosten blijft u achteraf declareren zoals u gewend bent.

Heeft u een vast bedrag per maand afgesproken? Bereken dan de nieuwe reiskostenvergoeding en geef dit bedrag door met een wijzigingsformulier.

Berekening

U berekent de maandelijkse onbelaste reiskostenvergoeding op de volgende manier:

214 x de dagelijkse reisafstand x € 0,23 x deeltijdfactor : gedeeld door 12 maanden

Voorbeeld

Uw zorgverlener werkt op 3 vaste dagen per week bij u. Hij reist elke dag 3,5 kilometer heen en terug, dus in totaal 7 kilometer per dag. De rekensom ziet er dan zo uit:

(214 x 7 x € 0,23 x 3/5) : 12 = € 17,23

Geef het nieuwe bedrag van € 17,23 door met een wijzigingsformulier.