SVB tekent intentieverklaring ‘Samen schuldregelingen redden’

Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), heeft op maandag 31 oktober 2022 haar handtekening gezet onder de intentieverklaring ‘Samen schuldregelingen redden’. Hiermee verklaart zij dat de SVB adequaat hulp zal bieden aan mensen die een schuldregeling hebben getroffen of een aanvraag doen voor hulp bij schulden. Naast de SVB hebben ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de NVVK, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, uitvoeringsorganisaties zoals UWV, Belastingdienst, CJIB, CAK en DUO en andere (grote) schuldeisers en incassobureaus de intentieverklaring getekend. 

De ondertekening van de intentieverklaring sluit aan bij de meerjarenkoers van de SVB. De SVB zet zich nu al elke dag in om een bijdrage te leveren aan de bestaanszekerheid van zo’n 5,7 miljoen mensen. Dat doen we vanuit onze kerntaken, door het uitbetalen van onder andere de AOW, kinderbijslag en het Persoonsgebonden budget. Daarnaast heeft de SVB in 2020 drie thema’s vastgesteld waarop zij zich vanuit duurzaamheid wil focussen. Deze hangen samen met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde naties. Eén van die thema’s is: ‘Einde aan armoede’.

Einde aan armoede

Om bij te dragen aan dit thema zet de SVB zich op verschillende manier in voor de bestrijding van armoede. Zo gaan wij actief het niet-gebruik van regelingen tegen door vanuit de SVB mensen op te zoeken die mogelijk recht hebben op een pensioen. Zo zijn we onder andere gestart met de pilot niet-gebruik AIO. Daarnaast probeert de SVB door de inzet op kwalitatieve data, samenwerking met andere (overheids)organisaties en het leveren van maatwerk zoveel mogelijk te voorkomen dat burgers te maken krijgen met terugvorderingen. 

‘We begrijpen heel goed, zeker in deze onzekere tijden, dat mensen meer betaalproblemen of geldzorgen hebben. We proberen altijd rekening te houden met de persoonlijke situatie van mensen’, zegt Diana Starmans. ‘Ik vind het daarom ook heel goed dat zoveel organisaties deze intentieverklaring tekenen. Zo kunnen we juist die kwetsbare groep mensen die al een heel krap budget hebben door een schuldregeling, blijven ondersteunen. Dat zien we als een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid.’