SVB steekt cao in nieuw jasje

De cao van de SVB is in een nieuw jasje gestoken. Met een aantrekkelijke vormgeving, duidelijke teksten en een gebruiksvriendelijke inhoudsopgave op cao-thema, is de nieuwe moderne cao voor elke (nieuwe) medewerker makkelijker in gebruik. In de nieuwe cao zijn de afspraken welke de partijen begin dit jaar zijn overeengekomen voor de cao SVB 2022 verwerkt. Vorige week hebben de SVB en de vakbonden de gemoderniseerde cao formeel ondertekend. De cao loopt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. In het geval dat er tegen het einde van het jaar nog geen nieuwe cao is, blijft de huidige cao van kracht.

Nog even de belangrijkste cao-afspraken (zoals cao-partijen eerder dit jaar zijn overeengekomen) op een rij:

  • De looptijd van de cao is 12 maanden, met een structurele loonsverhoging van 2% per 1 januari 2022, met terugwerkende kracht.
  • Nu de inflatie over 2022 hoger is uitgevallen dan 3% is per oktober 2022 een aanvullende loonsverhoging van 1% toegekend.
  • In het kader van ‘Bewust werken’ is er meer flexibiliteit in de reiskostenvergoeding, afhankelijk van de locatie waar je werkt en de keuze van vervoer. Daarnaast stimuleren de gemaakte afspraken het gebruik van duurzaam vervoer, zoals de fiets en het OV.
  • Een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 voor de dagen dat er volledig thuis wordt gewerkt.
  • Een tegemoetkoming in de kosten van thuiswerken (zoals internet) van 30 euro netto per maand over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
  • Er is gekozen om de opleidingsfaciliteiten te vereenvoudigen, zodat er meer ruimte is voor maatwerk.
  • Met het oog op ‘Diversiteit en Inclusie’ wordt het feestdagenverlof geïntroduceerd. Hierbij krijgen medewerkers vanaf 1 januari 2023 de vrijheid om zelf te bepalen op welke persoonlijke feestdagen ze vrij willen zijn.

Oog voor medewerkers, oog voor de burger

De SVB is verheugd met de gemoderniseerde cao. Om als SVB oog te hebben voor de burger, is het ook belangrijk om oog te hebben voor onze medewerkers, nu en in de toekomst. 

Simon Sibma, voorzitter Raad van Bestuur SVB: "Ik vind dit een mooie stap vooruit in de vereenvoudiging van onze interne dienstverlening. Zowel naar de samenleving als naar onze eigen collega's is het belangrijk op een eenvoudige manier ingewikkelde materie te communiceren. Dat geldt dus ook voor de uitleg van onze cao!"