René Paas nieuwe voorzitter Raad van Advies

René Paas is de nieuwe voorzitter van de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank. Paas volgt Bernard Wientjes op, die deze rol vervulde sinds oktober 2017.

De Raad van Advies (RvA) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) als het gaat om het maken van besluiten over strategische aangelegenheden voor de organisatie. De RvA kan gevraagd en ongevraagd adviseren en is het klankbord voor de RvB.

René Paas is op 7 oktober 2021 gestart als voorzitter. Hij is onder de indruk van de SVB, maar heeft ook een doel voor ogen: “De burger heeft geen alternatief, de SVB is de enige dienstverlener als het gaat om bijvoorbeeld de uitvoering van de AOW. Dat is een grote verantwoordelijkheid en vraagt om professionaliteit. De Raad van Advies kan daarbij een cruciale rol spelen.”

Afzwaaiend voorzitter Bernard Wientjes wenst Paas succes en spreekt de hoop uit dat de SVB in de toekomst meer betrokken wordt bij het creëren van wet- en regelgeving. “De politieke druk op uitvoeringsorganisaties is enorm en ik kon de SVB mede adviseren over hoe je die druk zo goed mogelijk kunt weerstaan en meer invloed kunt krijgen. Gelukkig is de SVB al veel pro-actiever dan in het verleden en is men er ook in Den Haag van doordrongen dat de kloof tussen beleid en uitvoering kleiner moet worden.”

Over René Paas

René Paas is sinds 2016 Commissaris van de Koning in Groningen en sinds 2017 lid van de Raad van Advies van de SVB. Eerder was hij onder meer organisatieadviseur, wethouder van Groningen, voorzitter van het CNV en voorzitter van de vereniging van gemeentelijke managers op het gebied van werk, inkomen en sociale vraagstukken (Divosa).