SVB en vakbonden sluiten nieuwe cao

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de vakbonden CNV en FNV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De nieuwe cao volgt na een periode van intensieve gesprekken met de bonden en loopt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 april 2024. 

Meer zekerheid voor medewerkers

Onno Beljaars, onderhandelaar en directeur Bedrijfsvoering: ‘We zijn als SVB tevreden dat we er in geslaagd zijn om met dit akkoord onze collega’s zo goed mogelijk te ondersteunen in deze tijden van prijsstijgingen en inflatie. Vooral de lagere loonschalen krijgen een flinke loonsverhoging. De afspraken in de nieuwe cao verbeteren de financiële positie van alle medewerkers. Daarnaast zorgt de cao ervoor dat medewerkers een goede werk-privé balans kunnen handhaven en daardoor duurzaam inzetbaar blijven.’

Nog even de belangrijkste afspraken in de cao op een rij:

  • De looptijd van de cao is 16 maanden, met een structurele loonsverhoging van 4,5% en € 100,- bruto voor alle salaristreden met terugwerkende kracht per 1 januari 2023. 
  • Een aanvullende loonsverhoging van 2% vanaf 1 november 2023. 
  • Een thuiswerkvergoeding van € 2,15 per dag.
  • Een tegemoetkoming in de kosten van thuiswerken (zoals internet) van € 30,00 per maand.

Constructieve gesprekken

 
De SVB is tevreden met de nieuwe cao en de constructieve opstelling van alle partijen die aan de onderhandelingen deelnamen. De gemaakte afspraken zullen de komende tijd verwerkt worden in een opgemaakt en publieksvriendelijke versie van de cao.