Jacqueline Kuyvenhoven benoemd tot Chief Change Officer bij SVB

Jacqueline Kuyvenhoven wordt per 1 februari 2022 de Chief Change Officer (CCO) bij de Sociale Verzekeringsbank. De CCO is een unieke positie binnen de top van de organisatie. De CCO houdt zich bezig met organisatie brede vernieuwingsopgaven en innovatie. Het werken vanuit ‘de bedoeling’ en het tegengaan van niet-gebruik van regelingen met innovatieve technologie zijn hiervan twee voorbeelden. De maatschappelijke missie van de SVB, het werken aan bestaanszekerheid en het vergroten van eigen regie van burgers, is hierbij altijd richtinggevend. RenKuyvenhoven volgt Rosanne Stotijn op.

Over haar benoeming zegt Kuyvenhoven: ‘Ontwikkelen en vernieuwen loopt als een rode draad door mijn carrière. Het liefst werk ik op het snijvlak van samenleving, ambtelijke organisatie en politiek. Binnen deze functie komt alles samen. Ik kijk er ontzettend naar uit om met mijn nieuwe collega’s te werken aan het verder verbeteren van de dienstverlening bij de SVB.’

Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur: ‘De functie van CCO is relatief nieuw en dat vraagt om daadkracht, verbinding en de nodige durf. Maar daarnaast is oog voor de menselijke maat minstens zo belangrijk voor een grote dienstverlener als de SVB. Met Jacqueline halen we iemand in huis die deze eigenschappen perfect weet te combineren.’

Over Jacqueline Kuyvenhoven

Kuyvenhoven bekleedde verschillende functies binnen de overheid. Ze was onder meer Hoofd Beleid en Strategie bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Kuyvenhoven was bovendien programmadirecteur verandertraject ‘J&V verandert’ bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds september zet ze zich in als strategisch omgevingsmanager Verduurzamen en verankeren Covid programmaorganisatie bij GGD-GHOR NL.