Jaarverslag 2022: SVB zet extra stap voor bestaanszekerheid

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft in 2022 met 52,5 miljard euro bijgedragen aan de financiële bestaanszekerheid van 5,7 miljoen burgers. De meeste uitkeringsgerechtigden vielen onder de AOW (63%), kinderbijslag (33%) en PGB (2%), maar de SVB voerde ook kleinere en tijdelijke regelingen uit, zoals de regeling voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsslachtoffers en de repatriantenregeling Afghanistan en Oekraïne. De dienstverlening van de SVB werd gemiddeld gewaardeerd met een 8,2. Alle betalingen waren op tijd en de rechtmatigheid was ruim boven de norm. Dat blijkt uit het SVB-jaarverslag dat aan de Tweede Kamer is gepresenteerd.

Foto: Jan Buteijn

‘Burgers geven waar ze recht op hebben, in één keer goed en op een manier die bij de situatie van de burger past. Daar zijn ruim 4.200 medewerkers dag in dag uit succesvol mee bezig. Daar ben ik trots op! Zeker in een jaar waarin de bestaanszekerheid van een grote groep burgers onder druk is komen te staan door de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de hoge inflatie’, zegt bestuursvoorzitter Simon Sibma.

Complexiteit wet- en regelgeving

De SVB streeft naar een dienstverlening die niet alleen gemiddeld goed is, maar goed voor iedereen. Door toegenomen complexiteit is het steeds moeilijker om op een voortvarende én mensgerichte manier uitvoering te geven aan wet- en regelgeving. Dit geldt niet alleen voor de SVB, maar geldt overheidsbreed. ‘De oplossing voor deze complexiteit is een sterke vereenvoudiging, zoals we ook in de Staat van de Uitvoering hebben benoemd. Het vraagt om een fundamentele aanpassing van het stelsel dat we met elkaar gebouwd hebben, zodat publieke dienstverlening toekomstbestendig wordt en blijft. Met maatwerk als sluitstuk, zodat regelingen begrijpelijk en uitlegbaar zijn, en alle burgers krijgen waar zij recht op hebben’, vertelt Sibma.

Samen werken aan vereenvoudiging

Een publieke dienstverlening als de SVB heeft een belangrijke rol in het signaleren van knelpunten en het doen van vereenvoudigingsvoorstellen. De SVB staat namelijk direct in contact met burgers. In 2022 bracht de SVB in dit kader een tweede knelpuntenbrief uit en ging hierover in gesprek met zowel het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als de Tweede Kamer. ‘Deze manier van samenwerken loont’, vindt Sibma. ‘In 2022 zijn er wetsvoorstellen gedaan ten aanzien van de kostendelersnorm, het niet-gebruik dubbele kinderbijslag en de korting op de AOW als gevolg van premieschuld (schuldig-nalatig). Tegelijkertijd zijn er ook knelpunten nog niet opgelost, zoals de complexe leefvormen in de AOW. We blijven hierover in gesprek met het ministerie van SZW en de Tweede Kamer.’

Download het Jaarverslag 2022. Op dit moment werken we aan een digitoegankelijke versie van het jaarverslag. Deze versie komt zo spoedig mogelijk online.

Een stap extra voor bestaanszekerheid

Naast het officiële jaarverslag publiceerde de SVB de verhalenbundel ‘Een stap extra voor bestaanszekerheid’. In deze bundel worden acht dossiers behandeld vanuit verschillende perspectieven. Deze dossiers tonen aan waar de knelpunten zitten binnen verschillende regelingen, hoe medewerkers  van de SVB een stap extra konden zetten en wat hun handelen de burger opleverde.