Eerste Kamer stemt in met afschaffen Schuldig Nalatig

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel ‘Afschaffen Schuldig Nalatig’. Dit zorgt ervoor dat burgers met premieschulden niet meer levenslang gekort worden op hun AOW. Burgers worden hierdoor niet meer disproportioneel geraakt als ze in het (soms verre) verleden niet volledig aan de premieplicht konden voldoen. De plicht tot betaling van de premie aan de Belastingdienst blijft. De SVB is in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de exacte inwerkingtredingsdatum.

Schuldig Nalatig

Iedereen die in Nederland woont of werkt is meestal verplicht verzekerd voor de AOW en is daarom premieplichtig. In de wet is bepaald dat burgers op hun AOW-recht gekort kunnen worden als zij niet (volledig) kunnen voldoen aan de AOW-premieplicht. Dit wordt Schuldig Nalatig genoemd. Bij de toekenning van de AOW-uitkering kan per kalenderjaar dat niet is voldaan aan de AOW-premieplicht een korting worden toegepast van 2 procent.

Op dit moment zijn er ongeveer 15 duizend ouderen die te maken hebben met deze maatregel. Daarnaast hebben circa 206 duizend mensen een aantekening Schuldig Nalatig, maar die hebben nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Zij worden in de toekomst niet meer gekort op hun AOW.

Knelpuntenbrief

De SVB heeft zich de afgelopen jaren ingezet om dit knelpunt met de wetgever op te lossen. Zo nam de SVB Schuldig Nalatig onder meer op als knelpunt in de Knelpuntenbrief van 2021 en voerde diverse gesprekken met het ministerie van SZW en de Belastingdienst om het knelpunt op te lossen.

Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van de SVB, is trots dat het knelpunt nu is opgelost. ‘Onze medewerkers hoorden soms schrijnende verhalen uit de praktijk, waarbij burgers disproportioneel werden geraakt door deze maatregel. Dat Schuldig Nalatig nu is afgeschaft is een belangrijke stap voorwaarts in de bestaanszekerheid van veel ouderen. Daarbij was de maatregel voor ons ook ingewikkeld om uit te voeren. Een win-winsituatie dus.’