De SVB signaleert knelpunten in de dienstverlening aan burgers

Dinsdag 6 juli 2021 is de eerste Knelpuntenbrief van de SVB aan de Tweede Kamer aangeboden als bijlage bij de Stand van de Uitvoering Sociale Zekerheid. Hierin signaleren we waar wetgeving en de uitvoering van die wetten schuren.

Wij vinden het belangrijk om ook met de politiek hierover in gesprek te gaan. Want burgers lopen dagelijks tegen problemen aan die wij goed voor hen kunnen oplossen, maar er zijn ook structurele knelpunten die alleen opgelost kunnen worden door discussie over wetgeving.

In deze eerste brief stellen we drie thema’s aan de orde: 

  • De AOW en huidige leefvormen 
  • Het tegengaan van niet-gebruik van regelingen 
  • Het vereenvoudigen van de regelingen voor uitkeringen voor burgers met kinderen.

Per knelpunt bespreken we het probleem, wat de uitvoering tot nog toe heeft gedaan en de route naar structurele verbeteringen. We laten een aantal SVB-medewerkers en gesprekspartners aan het woord in korte filmpjes. Zij vertellen hoe het anders kan voor burgers die met de SVB te maken hebben: voor nabestaanden, mensen zonder een volledige AOW-opbouw of voor ouders met een thuiswonend kind dat intensieve zorg vergt.

Samen publieke dienstverlening verbeteren

Vanaf nu brengt de SVB jaarlijks een brief uit waarin we aandacht vragen voor de knelpunten uit de praktijk. Ook ketenpartner UWV zorgt ervoor dat er jaarlijks een Knelpuntenbrief naar de Tweede Kamer gaat. De minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid zet de Knelpuntenbrieven vervolgens actief in, om samen met de uitvoeringsorganisaties het gesprek met de Tweede Kamer aan te gaan over het verbeteren van de publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven.