Wij helpen gemeenten met verschillende taken

Wij voeren voor gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars het Persoonsgebonen budget (PGB) uit. Voor gemeenten zijn dit de Wet maatschappelijke ondersteuning ( Wmo) en de Jeugdwet.

Wij bieden

  • advies voor budgethouders¬†als het gaat om arbeidsrecht, verplichtingen als werkgever, loondoorbetaling bij ziekte en begeleiding door de arbodienst
  • standaard zorgovereenkomsten voor budgethouders voor diverse situaties
  • collectieve verzekeringen voor budgethouders voor wettelijke aansprakelijkheid ( WA) en rechtsbijstand
  • hulp voor de budgethouder bij de salarisadministratie
  • ieder kwartaal een rapportage van geleverde diensten aan Wmo-budgethouders
  • een jaarlijks verslag van de uitvoering van onze dienstverlening