Wij helpen gemeenten met verschillende taken

Wij voeren voor gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars het Persoonsgebonden budget (PGB) uit. Voor gemeenten zijn dit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Wij bieden

  • advies voor budgethouders¬†als het gaat om arbeidsrecht, verplichtingen als werkgever, loondoorbetaling bij ziekte en begeleiding door de arbodienst
  • standaard zorgovereenkomsten voor budgethouders voor diverse situaties
  • collectieve verzekeringen voor budgethouders voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en rechtsbijstand
  • hulp voor de budgethouder bij de salarisadministratie
  • ieder kwartaal een rapportage van geleverde diensten aan Wmo-budgethouders
  • een jaarlijks verslag van de uitvoering van onze dienstverlening