Wonen in Nederland

Woont u in Nederland? Dan bent u verzekerd voor de kinderbijslag. Soms is het niet meteen duidelijk of iemand in Nederland of buiten Nederland woont. Dan moeten we kijken hoe de situatie precies is. Dit is belangrijk om te bepalen of u verzekerd bent voor de kinderbijslag.

Kies de situatie die bij u past.

Inschrijven bij de gemeente is niet voldoende

Bent u bij de gemeente ingeschreven op een adres in Nederland? Dan woont u voor de kinderbijslag niet vanzelf in Nederland. Om te bepalen of u in Nederland woont, kijken wij ook naar:

  • of u in Nederland werkt
  • waar uw gezin verblijft
  • of u een woning in Nederland heeft
  • waarom u naar Nederland bent gekomen
  • of u de Nederlandse nationaliteit heeft

Geen Nederlandse nationaliteit

Heeft u geen Nederlandse nationaliteit? Of heeft u niet de nationaliteit van een land van de EU, EER of Zwitserland? Dan heeft u een verblijfsvergunning nodig. Dit geldt ook als u getrouwd bent met iemand uit de EU. U kunt een verblijfsvergunning aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Komt u voor het eerst naar Nederland? Of komt u na lange tijd terug? Dan bent u meestal niet meteen verzekerd voor de kinderbijslag op de datum dat u weer in Nederland bent. Ook al heeft u de Nederlandse nationaliteit.

Wij bekijken bijvoorbeeld waarom u naar Nederland bent gekomen en waar uw familie woont.

Woont u maar een korte tijd in Nederland? Bijvoorbeeld omdat in Nederland studeert? Of uw familie bezoekt? Dan bent u niet verzekerd voor de kinderbijslag. 

Doet u in die periode betaald werk in Nederland waarvoor u een vergunning heeft? Dan kunt u wel verzekerd zijn voor de kinderbijslag.