Nieuwe woonlandfactoren per 1 januari 2025

Woont uw kind in een land buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) en ook niet in Zwitserland? Dan kan de kinderbijslag worden aangepast aan het kostenniveau van het woonland.

Per land is vastgesteld hoeveel procent van het maximale bedrag aan kinderbijslag iemand krijgt. Deze percentages noemen we woonlandfactoren. De overheid stelt deze 1 keer per jaar vast. Voor een aantal landen geldt vanaf 1 januari 2025 een nieuw percentage.

Verandert uw percentage? Dan krijgt u eind 2024 een brief met het nieuwe bedrag.

Voor sommige landen geen woonlandfactor

Door uitspraken van de rechter passen we voor sommige landen geen woonlandfactor toe. Zie daarvoor het overzicht op de website van de overheid. Lees de toelichting bij de sterretjes in de tabel en noot 1 tot en met 3 onderaan het overzicht.

Geen kinderbijslag in landen zonder internationale afspraken

Woont uw kind in een land waarmee geen internationale afspraken zijn gemaakt? Dan krijgt u voor uw kind geen kinderbijslag.

Werkt u voor de Nederlandse overheid (of voor bepaalde ontwikkelingsorganisaties)? Dan kunt u wel kinderbijslag krijgen. Dan wordt de kinderbijslag ook aangepast aan het kostenniveau van het woonland.