Verzekerd voor sociale verzekeringen

Bent u door uw werkgever gedetacheerd? Dan is belangrijk dat u weet in welk land u verzekerd bent voor sociale verzekeringen. Bijvoorbeeld voor de opbouw van de AOW, voor het krijgen van kinderbijslag of voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. 

Bent u een werkgever? Dan is het goed te weten in welk land u voor uw werknemer premies moet betalen voor sociale verzekeringen. 

U werkt tijdelijk buiten Nederland

Om te bepalen in welk land iemand verzekerd is, wordt gekeken of het werken buiten Nederland tijdelijk is.

De detachering mag 24 maanden duren als u volgens de Nederlandse wet gedetacheerd bent. Soms kan het ook verlengd worden tot 5 jaar. Maar dat kan alleen als dat wordt goedgekeurd door het land waar u werkt.