Wie krijgt de tegemoetkoming na overlijden

Overlijdt u voordat u de tegemoetkoming heeft ontvangen? Dan gaat de tegemoetkoming naar uw partner. Heeft u geen partner? Dan krijgt uw nabestaande de tegemoetkoming.

Wie is uw nabestaande als u geen partner heeft

  • Heeft u geen partner, maar wel een kind jonger dan 18 jaar? Dan is uw kind nabestaande
  • Heeft u geen partner en geen kind jonger dan 18 jaar? En woont u wel samen met iemand in een gezin? Dan is deze persoon uw nabestaande
  • Iemand die uw erfgenaam is en een verklaring van erfrecht heeft, als er geen andere erfgenamen zijn
Let op: bent u duurzaam gescheiden? Dan is uw partner geen nabestaande.