Wanneer verandert uw AOW

Verandert er iets in uw situatie? Dan kan uw AOW veranderen. Bekijk per situatie of er iets verandert.

Gaat u met iemand samenwonen? Of komt er een derde persoon bij wonen? Of gaat u juist alleen wonen? Dan zijn er meestal gevolgen voor de hoogte van uw AOW.

In de volgende situaties kan verhuizen gevolgen hebben voor uw AOW:

  • U gaat buiten Nederland wonen
  • U woont buiten Nederland en verhuist terug naar Nederland
  • U woont buiten Nederland en verhuist naar een ander land

Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? En woont uw partner voor lange tijd in een verpleeghuis? Dan houdt u uw gehuwdenpensioen. U kunt wel voor een ongehuwdenpensioen kiezen. Maar dit is niet altijd voordelig.

Uw AOW stopt als u 1 maand in de gevangenis, huis van bewaring of tbs-kliniek zit. Bent u weer vrij? Stuur ons uw ontslagbewijs. Dan krijgt u opnieuw AOW.

Heeft u een taakstraf of is er sprake van dwangverpleging in een verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis (geen tbs-kliniek) of andere instelling van een zorgaanbieder? Dan blijft u uw AOW ontvangen.

Overlijdt iemand met een AOW? Dan stopt de AOW op de dag na het overlijden. Wilt u weten of er iets geregeld moet worden? Of waar de jaaropgave naartoe gaat?