Er is iemand overleden

Overlijdt iemand met een AOW? Dan stoppen de AOW en inkomensondersteuning AOW op de dag na het overlijden. Wij stoppen de betaling zo snel mogelijk.

Wilt u weten of u iets moet regelen? Of waar de jaaropgave van de overledene is? Kies de situatie en lees hoe het zit.

Er is vakantiegeld opgebouwd vanaf mei tot en met de dag van overlijden. Wij betalen het vakantiegeld direct op het rekeningnummer van de overledene. 

Zijn de AOW en inkomensondersteuning al voor de hele maand betaald? Dan is er misschien te veel betaald. Wij trekken dit af van het vakantiegeld. Soms blijft er een bedrag over dat de nabestaanden moeten terugbetalen.

Brief over de AOW en jaaropgave

De brief over de AOW gaat naar het laatste adres van de overledene. De jaaropgave zit er ook bij. Bewaar deze goed. Wij kunnen de jaaropgave niet digitaal sturen. Na het overlijden kan er ook niet meer ingelogd worden op Mijn SVB om de gegevens van de overledene te bekijken.

De partner krijgt een overlijdensuitkering. Ook betalen wij het vakantiegeld. Dit is opgebouwd vanaf mei tot en met de dag van overlijden. 

Zijn de AOW en inkomensondersteuning van de overledene al voor de hele maand betaald? Dan is er misschien te veel betaald. Wij trekken dit af van het vakantiegeld en de overlijdensuitkering. 

Partner ook de AOW-leeftijd 

Heeft u zelf ook AOW? Dan krijgt u vanaf de maand van overlijden een hoger bedrag. Namelijk het bedrag voor iemand die alleen woont. 

Partner nog niet de AOW-leeftijd 

Heeft u nog niet uw AOW-leeftijd? Dan kunt u een Anw-uitkering krijgen als u: 

  • voor een kind zorgt dat jonger is dan 18 jaar, of 
  • voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent 

Brief over de AOW en de jaaropgave 

U krijgt een brief over de AOW. De jaaropgave van uw partner zit er ook bij. Bewaar deze goed. Wij kunnen de jaaropgave niet digitaal sturen. Na het overlijden kan er ook niet meer ingelogd worden op Mijn SVB om de gegevens van de overledene te bekijken. 

Overlijdensuitkering 

Wij betalen de overlijdensuitkering meteen aan de partner. U hoeft hier niets voor te doen. 

Is er geen partner? Dan kan een overlijdensuitkering betaald worden aan de kinderen jonger dan 18 jaar. Zijn er ook geen kinderen? Dan kan een overlijdensuitkering betaald worden aan de persoon die in 1 huis woonde met de overledene. 

Heeft u geen overlijdensuitkering ontvangen? Maar denkt u dat u deze wel kunt krijgen? Neem dan contact met ons op. De overlijdensuitkering moet binnen 1 jaar na het overlijden aangevraagd worden.

Overlijden doorgeven

Woonde de overledene in Nederland? Geef het overlijden dan door aan de gemeente. Wij krijgen het bericht van de gemeente. 

Woonde de overledene buiten Nederland? Geef het overlijden dan direct aan ons door.

Your Europe - Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie
Your Europe - Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Laatste check: 1 mei 2021