Er is iemand overleden

Overlijdt iemand met een AOW? Dan stopt de AOW op de dag na het overlijden. Dit geldt ook voor de inkomensondersteuning AOW.

Kies de situatie en lees hoe het zit met de AOW, het vakantiegeld en de jaaropgave van de overleden persoon.

Er is vakantiegeld opgebouwd vanaf mei tot en met de dag van overlijden. Wij betalen het vakantiegeld direct op het rekeningnummer van de overleden persoon. 

Zijn de AOW en inkomensondersteuning al voor de hele maand betaald? Dan is er misschien te veel betaald. Wij trekken dit af van het vakantiegeld. Soms moeten de nabestaanden nog een bedrag terugbetalen.

Brief over de AOW en jaaropgave

De brief over de AOW gaat naar het laatste adres van de overledene. 

De jaaropgave zit er ook bij. Bewaar deze goed. Wij kunnen de jaaropgave niet digitaal sturen.

Mijn SVB

Na het overlijden kan er niet meer ingelogd worden op Mijn SVB om de gegevens van de overleden persoon te bekijken.

De partner krijgt een overlijdensuitkering. Ook betalen wij het vakantiegeld. Dit is opgebouwd vanaf mei tot en met de dag van overlijden. 

Zijn de AOW en inkomensondersteuning van de overledene al voor de hele maand betaald? Dan is er misschien te veel betaald. Wij trekken dit af van het vakantiegeld en de overlijdensuitkering. 

Partner heeft de AOW-leeftijd 

Bent u de partner? En heeft u AOW? Dan krijgt u vanaf de maand waarin uw partner is overleden vanzelf een hoger bedrag. Dat is het bedrag voor iemand die alleen woont. 

Partner heeft nog niet de AOW-leeftijd 

Bent u de partner? En heeft u nog niet uw AOW-leeftijd? Dan kunt u een Anw-uitkering krijgen als u aan 1 van deze voorwaarden voldoet: 

  • U zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar 
  • U bent minimaal 45% arbeidsongeschikt 

Brief over de AOW en de jaaropgave 

U krijgt een brief over de AOW. De jaaropgave van uw overleden partner zit er ook bij. Bewaar deze goed. Wij kunnen de jaaropgave niet digitaal sturen.

Mijn SVB

Na het overlijden kan er niet meer ingelogd worden op Mijn SVB om de gegevens van de overleden persoon te bekijken.

Overlijdensuitkering voor de partner 

Bent u de partner? Dan krijgt u vanzelf de overlijdensuitkering. U hoeft hier niets voor te doen. Leefden u en de overledene duurzaam gescheiden? Dan krijgt u geen overlijdensuitkering.

Er is geen partner

Is er geen partner? Dan kan een overlijdensuitkering betaald worden aan de kinderen jonger dan 18 jaar. Zijn er ook geen kinderen jonger dan 18 jaar? Dan kan een overlijdensuitkering betaald worden aan de persoon die in 1 huis in gezinsverband woonde met de overledene. 

Wanneer overlijdensuitkering aanvragen

Heeft u geen overlijdensuitkering ontvangen? Maar denkt u dat u deze wel kunt krijgen? Neem dan contact met ons op. De overlijdensuitkering moet binnen 1 jaar na het overlijden aangevraagd worden.

Wanneer geeft u het overlijden aan ons door

Woonde de overleden persoon in Nederland? Meld het overlijden dan bij de gemeente waar de persoon is overleden. Soms moet het ook aan ons doorgegeven worden. 

Kies de situatie en lees of u het overlijden aan ons moet doorgeven. En binnen hoeveel weken.

U hoeft het overlijden niet aan ons door te geven. Wel aan de gemeente waar de persoon is overleden. 

Er is eerst een verklaring van overlijden nodig van de huisarts of een arts in het ziekenhuis. U kunt een uitvaartondernemer vragen om de aangifte te doen en de zaken verder te regelen.

De gemeente geeft het overlijden aan ons door. Daarna krijgen de nabestaanden van ons een brief over de AOW waarin staat wat ze kunnen verwachten.

U moet het overlijden aan ons doorgeven. Het liefst zo snel mogelijk. Dan kunnen wij de betaling stoppen. Geef het in ieder geval binnen 4 weken aan ons door.

De nabestaanden krijgen daarna een brief over de AOW waarin staat wat ze kunnen verwachten.

U moet het overlijden aan ons doorgeven. Het liefst zo snel mogelijk. Dan kunnen wij de betaling stoppen. Geef het in ieder geval binnen 6 weken aan ons door. 

De nabestaanden krijgen daarna een brief over de AOW waarin staat wat ze kunnen verwachten.

U moet het overlijden aan ons doorgeven. Het liefst zo snel mogelijk. Dan kunnen wij de betaling stoppen. Geef het in ieder geval binnen 6 weken aan ons door. 

De nabestaanden krijgen daarna een brief over de AOW waarin staat wat ze kunnen verwachten.

Logo Your Europe
Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Laatste check: 1 februari 2024