Nieuwe afspraken over grensoverschrijdend telewerken

In ons eerdere nieuwsbericht hebben wij u geïnformeerd over de overgangsperiode. Dit is de periode waarin het grensoverschrijdend telewerken geen gevolgen heeft voor uw sociale verzekering. Deze periode stopt per 1 juli 2023. Vanaf 1 juli gelden weer de normale aanwijsregels van de Europese Verordening 883/2004.

Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken

 
Er is een kaderovereenkomst speciaal voor grensoverschrijdend telewerken voor werknemers gemaakt. Waarschijnlijk zullen Nederland en verschillende Europese lidstaten deze overeenkomst ondertekenen. Werknemers die telewerken en aan de voorwaarden van de overeenkomst voldoen kunnen tot 50% van de totale arbeidstijd telewerken vanuit het land waar ze wonen zonder dat ze sociaal verzekerd raken in het woonland.
 
Op 1 juni 2023 houden de Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken een webinar over de Kaderovereenkomst telewerken, waarin we de gewijzigde regels uitleggen.