Informatie over vluchtelingen uit Oekraïne

De regering is bezig met een regeling voor verstrekkingen aan Oekraïense vluchtelingen. Er wordt gewerkt aan de precieze invulling hiervan. De gemeenten gaan deze regeling uitvoeren. Wij spelen daar geen rol in.

Wij voeren op dit moment wel een regeling uit voor een kleine groep evacués die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit is de 'Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022'.

De burgers die via deze regeling gebruik maken van het hulpaanbod van Nederland, worden in Oekraïne en in Nederland centraal geregistreerd. Door deze centrale registratie zijn alle burgers die in aanmerking komen voor deze regeling bij ons bekend. Wij zullen contact met hen opnemen.