AOW'niz ne zaman değişir

Durumunuzda bir değişiklik mi oldu? Bu durumda AOW'niz de değişebilir. Bir değişiklik olup olmayacağını görmek için ilgili duruma bakın.

Birisiyle beraber mi yaşayacaksınız? Ya da üçüncü bir kişi sizinle mi yaşayacak? Ya da aksine tek başına mı yaşayacaksınız? AOW'nizin tutarı genelde bunlardan etkilenir.

Taşınma, şu durumlarda AOW'nizi etkileyebilir:

  • Hollanda dışında ikamet edeceksiniz
  • Hollanda dışında ikamet ediyorsunuz ve tekrar Hollanda’ya taşınacaksınız
  • Hollanda dışında ikamet ediyorsunuz ve başka bir ülkeye taşınacaksınız

Evli misiniz? Veya nüfus idaresine eş kaydı mı yaptırmıştınız? Ve eşiniz uzun süredir bir bakım evinde mi kalıyor? Bu durumda evlilere tanınan aylığınız devam eder. Ancak, evli olmayanlara tanının aylığı da tercih edebilirsiniz. Ancak bu her zaman avantajlı olmaz.

1 ay cezaevinde, tutukevinde veya tbs kliniek’te kalırsanız, AOW'niz durdurulur. Tekrar serbest mi kaldınız. Serbest kaldığınızı gösterir belgeyi, bize gönderin. O zaman yeniden AOW alırsınız.

Çalışma cezası mı aldınız veya bir bakımevi, (tbs klink dışında) psikiyatri hastanesi ya da bakım sunan bir kurumda zorunlu bakım mı söz konusu? Bu durumda AOW'nizi almaya devam edersiniz.

AOW alan kişi, vefat mı etti? Ölüm tarihi sonrasındaki gün itibarıyla AOW'si durdurulur. Bir şey yapmanız gerekip gerekmediğini mi öğrenmek istiyorsunuz? Ya da yıllık gelir belgesinin nereye gönderileceğini?