AOW için ne zaman sigortalı olursunuz

AOW için sigortalı olmak, genelde kendiliğinden olur. Hollanda'da ikamet ediyor veya çalışıyor musunuz? Bu durumda genelde sigortalısınızdır. 

Ancak bazı istisnalar vardır. Örneğin başka bir ülkede ikamet ediyor veya çalışıyorsanız.

Sigortalılığın istisnaları

İstisnalar hakkında daha fazlasını okuyun

Hollanda'da ikamet ediyorsunuz, ancak şu durumlarda sigortalı değilsinizdir:

 • Geçici görev beyannameniz yok ve Hollanda dışında çalışıyorsunuz
 • Hollanda dışındaki bir şirket için çalışıyorsunuz. Çalıştığınız bu ülke, Avrupa Birliği (AB) üyesi veya bir sözleşme ülkesi değil
 • Başka bir ülkenin elçiliği ya da konsolosluğunda veya NATO, AB gibi uluslararası bir örgütte çalışıyorsunuz. Aile fertleriniz sadece Hollanda'da çalışıyor ya da Hollanda'dan bir ödenek alıyorsa sigortalıdır
 • Hollanda dışında bir ülke devleti ya da Curaçao, Aruba, Saint Martin devleti için çalışıyorsunuz. Aile fertleriniz sadece Hollanda'da çalışıyor ya da Hollanda'dan bir sosyal güvenlik ödeneği alıyorsa sigortalıdır
 • Uluslararası nakliyede, Hollanda’daki bir şirket için çalışıyorsunuz. Şahıs ya da mal taşıyorsunuz ve bunu genelde Hollanda dışında yapıyorsunuz. Daha fazlasını “Birden fazla AB ülkesinde çalışmak” sayfasından okuyun
 • Hollanda'da çalışıyorsunuz ve Hollanda dışındaki bir ülkenin geçici görev beyannamesine sahipsiniz
 • Geçici olarak Hollanda'da eğitim görüyor ve çalışmıyorsunuz

Hollanda dışında ikamet ediyorsunuz, ancak şu durumlarda yine de sigortalısınızdır:

 • Hollanda'da ücretli işte çalışıyor ve Hollanda’da vergi ve prim ödüyorsunuz. Başka bir ülkeden de geçici görev beyannameniz yok
 • Hollanda dışında, Hollanda geçici görev beyannamesiyle çalışıyorsunuz
 • Hollanda uyruğuna sahipsiniz. Yurtdışında Hollanda büyükelçiliği veya konsolosluğunda ya da Hollanda devletinin bir kuruluşunda çalışıyorsunuz. Aile fertlerinizin de sigortalılığı devam eder. Aile fertleriniz Hollanda dışında mı çalışıyor? Öyleyse sigortaları bundan etkilenebilir. Bu, gelirlerinin tutarına bağlıdır.
 • Uluslararası nakliyede, Hollanda’daki bir şirket için çalışıyorsunuz. Şahıs ya da mal taşıyorsunuz. Gemide yaşıyorsanız, gemideki aile fertleriniz de sigortalıdır. Daha fazlasını “Birden fazla AB ülkesinde çalışmak” sayfasından okuyun
 • İstisna: Çoğunlukla ikamet ettiğiniz ülkede veya şirketinizin Hollanda dışındaki bir lokasyonunda çalışıyorsanız, sigortalı değilsinizdir
 • Eğitim için geçici süreyle Hollanda dışındasınız ve orada çalışmıyorsunuz
 • Hollanda dışında, Davos'taki Hollanda Sanatoryumu gibi belirli bakım kurumlarında, bakım görüyorsunuz

(Geçici süre) Hollanda dışında mı çalışacaksınız? Bazı durumlarda sigortalı kalabilirsiniz. Daha fazla bilgi için “Uluslararası geçici görev”e bakınız.

Geliriniz var ve Hollanda’da halk sigortaları için sigortalı mısınız? Öyleyse ücret vergisi ve halk sigortaları için primler ödemelisiniz. 

Bu primleri Vergi dairesine ödersiniz. Ücretli işte çalışıyorsanız, işvereniniz bu primleri ücretinizden keser.

AOW için hiç prim ödemediniz ya da çok az mı ödediniz? Bu durumda SVB sizi “ihmalden dolayı kusurlu” bulabilir. O zaman AOW yaşınızı doldurduğunuzda, daha az AOW yaşlılık aylığı alırsınız.

Vergi dairesi ne yapar

Vergi dairesi, ödeyeceğiniz prim tutarını belirler. Tutar, vergi tahakkukunuzda belirtilir. Bunu ödemediniz mi? Öyleyse prim ödemesinde "ihmaliniz" vardır. Vergi dairesi bunu SVB’ye bildirmek zorundadır.

Vergi tahakkuku hakkında sorularınız mı var? Öyleyse Vergi dairesiyle iletişim kurunuz: 0800 0543.

Hollanda dışında mı ikamet ediyorsunuz? Öyleyse şu numarayı arayınız: 0031 55 53 85 385

Biz ne yaparız

Vergi dairesi bize, prim ödemesinde ihmalkar olduğunuzu mu bildirdi? Bu durumda “kusurlu” olup olmadığınızı değerlendiririz. AOW priminin ödenmemesinden siz sorumluysanız, kusurlusunuzdur.

İhmalden dolayı kusurlu musunuz? Primi sonradan da olsa ödeyiniz. Böylece AOW yaşlılık aylığınıza indirim uygulanmasını önlersiniz.