Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości

W niektórych sytuacjach ponosisz wyższe koszty utrzymania dziecka, na przykład gdy nie mieszka w domu rodzinnym albo jeżeli potrzebuje intensywnej opieki. W takich przypadkach można ubiegać się o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości (dubbele kinderbijslag).

Naciskając przycisk „Dalej”, przechodzisz do kolejnego kroku informacji.

Czy Twoje dziecko mieszka w domu rodzinnym czy w innym miejscu?

Do celów zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości ważne jest, czy dziecko mieszka w domu rodzinnym czy w innym miejscu.

Jeżeli dziecko nocuje co najmniej cztery noce poza domem rodzinnym, uznaje się, że mieszka w innym miejscu.

Uznaje się, że dziecko także mieszka w domu rodzinnym, jeżeli:

  • jest na wakacjach albo podróżuje przez kilka miesięcy
  • przebywa w szpitalu przez okres nie przekraczający 6 miesięcy
  • mieszka w innym miejscu, jednak jest odwiedzane przez Ciebie lub drugiego rodzica przez co najmniej 46 dni na kwartał

Uznaje się, że dziecko mieszka w innym miejscu, jeżeli:

  • zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka
  • przebywa w szpitalu przez ponad 6 miesięcy

W jakich przypadkach przysługuje zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości?

Zależy to od sytuacji dziecka.

Możesz wystąpić o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości

Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości jest przyznawany na dzieci w wieku od 3 do 18 lat. 

Dziecko potrzebuje również orzeczenia Centrum ds. orzekania o wymiarze wymaganej opieki (CIZ). CIZ ocenia, w jakim stopniu dziecko potrzebuje opieki. Jeżeli orzeczenie jest pozytywne, prawo do zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości zostaje przyznane.

Po złożeniu w SVB wniosku o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości otrzymasz od CIZ formularz. CIZ posłuży się informacjami udzielonymi na formularzu, aby wydać orzeczenie.

Możesz wystąpić o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości

Prawo do zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości zależy od rodzaju kształcenia dziecka. Ponadto musisz łożyć na utrzymanie dziecka co najmniej 1 358 euro na kwartał.

Możesz wystąpić o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości

Istnieje możliwość, że przysługuje Ci zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości, jeżeli dziecko przebywa w placówce specjalistycznej z powodu choroby lub niepełnosprawności, a koszty pobytu pokrywane są ze składek z tytułu:

  • Ustawy o długotrwałej opiece (Wlz)
  • Ustawy w sprawie wspierania młodocianych (Jeugdwet)
  • Twojego ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli dziecko przebywa w szpitalu, wówczas prawo do zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości przysługuje od momentu, gdy pobyt przekroczy 6 miesięcy lub jeżeli od początku wiadomo, że pobyt w szpitalu będzie trwał ponad 6 miesięcy.

Możesz wystąpić o zasiłek rodzinny

Jeżeli sytuacja dziecka jest inna, prawo do zasiłku rodzinnego w podwójnej wysokości nie przysługuje. Możesz jednak ubiegać się o zwykły zasiłek rodzinny.

Jeżeli dziecko nie mieszka w domu rodzinnym, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeznaczasz co najmniej 512 euro na kwartał na utrzymanie dziecka.

Zgłoś do SVB, jeżeli dziecko zamieszka w innym miejscu

Jeżeli dziecko zamieszka w innym miejscu, zgłoś tę zmianę w ciągu 4 tygodni. Można tego dokonać przez serwis Moje SVB.

Osoby mieszkające poza Holandią mają obowiązek zgłaszać zmiany w ciągu 6 tygodni.

Jeżeli nie masz możliwości zgłoszenia zmiany przez serwis Moje SVB, skontaktuj się z Sociale Verzekeringsbank.

Jak złożyć wniosek?

Skontaktuj się z Sociale Verzekeringsbank, aby wystąpić o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

Jak złożyć wniosek?

Jeżeli możesz się ubiegać o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości, skontaktuj się z Sociale Verzekeringsbank.

Jak złożyć wniosek?

Dowiedz się, czy są podstawy do składania wniosku, udzielając odpowiedzi na poniższe pytania.

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z SVB.