Renta rodzinna Anw a dochody

Wysokość renty rodzinnej Anw zależy od dochodu. 

W przypadku otrzymywania renty dla sierot dochody nie są brane pod uwagę.

Dowiedz się więcej o rencie rodzinnej Anw i dochodach.

Naciskając na guzik „Dalej”, przechodzisz do kolejnego kroku informacji.

Dochody a renta rodzinna Anw

Jeżeli masz dochody, istnieje możliwość, że zostaną one potrącone z Twojej renty rodzinnej Anw.

Niekiedy zostanie potrącona całkowita wysokość dochodów.

Niekiedy zostanie potrącona ich część.

Niekiedy dochody nie będą w ogóle potrącane.

Dochody, które są w całości potrącane z renty rodzinnej Anw

Dochody, które są w całości potrącane z renty rodzinnej Anw 

to na przykład: świadczenie WAO (WAO-uitkering) czy świadczenie chorobowe (ZW).

Dochody, które są częściowo potrącane z renty rodzinnej Anw

Dochody, które są częściowo potrącane z renty rodzinnej Anw.

to na przykład: dochody z pracy najemnej czy zysk z własnej działalności gospodarczej.

W jaki sposób oblicza się wysokość renty rodzinnej Anw, jeżeli masz dochody, które są częściowo z niej potrącane?

Jak SVB oblicza wysokość renty rodzinnej Anw?

  • Załóżmy, że zarabiasz 1 200,00 euro na miesiąc
  • Pierwszych 997,50 euro nie uwzględnia się. Odejmij tę kwotę od swoich dochodów
  • Zatem 1 200,00 euro - 997,50 euro = 202,50 euro
  • Pozostaje 202,50 euro. Z tej kwoty bierze się pod uwagę 2/3, więc 135,00 euro
  • Z Twojej renty rodzinnej Anw zostanie potrącone 135,00 euro

Dochody, których nie potrąca się z renty rodzinnej Anw

Niektórych dochodów nie potrąca się z renty rodzinnej Anw,

na przykład: alimenty czy renta rodzinna w ramach wypłaty na podstawie umowy renty (lijfrente) partnera.

Sprawdź swoje dochody

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czy Twoje dochody będą częściowo, całkowicie potrącone z renty rodzinnej Anw czy też nie będą brane pod uwagę,