Wat is de TSB-regeling

De TSB-regeling is de Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten. Deze regeling is voor mensen die ziek zijn geworden omdat ze gewerkt hebben met stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.